Gävlemodellen

Gävle kommun har i samarbete med Högskolan i Gävle utvecklat ett systematiskt arbete mot mobbning som kallas för Gävlemodellen. Idag är Gävlemodellen ett av de projekt som ingår i ULF-samarbetet med fokus på praktiknära forskning.

Sedan 2012 har Gävle kommun framgångsrikt arbetat med Gävlemodellen för att motverka mobbning på kommunens skolor. Modellen har tagits fram i ett samarbete mellan kommunen och Högskolan i Gävle, och lutar sig tungt på aktuell forskning.

Modellen har nu implementerats i samtliga kommunala grund- och gymnasieskolor samt i flertalet av kommunens friskolor. Gävlemodellen är mer ett arbetssätt än en gemensam modell, och samarbetet mellan Högskolan och Gävle kommun fortsätter.

Samarbetet och projektet startade 2012 efter att Gävle kommun kontaktat Peter Gill, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle. Kommunen ville göra en insats mot mobbning och att insatsen skulle baseras på aktuell forskning.

Gävlemodellen får pris av BRÅ

Gävle kommun och Högskolan i Gävle är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande del­tävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Tillsammans har de utvecklat Gävlemodellen, som fått ned andelen mobbade i skolorna och kommunen ligger nu runt 40 procent lägre jämfört med riket som helhet.

Ingår i ULF-samverkan

Gävlemodellen ett av de forskningsprojekt som ingår i den ULF-samverkan som handlar om praktik­nära forskning.

Styrgrupp

Projektet har en styrgrupp som består av representanter från Högskolan i Gävle, Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) och Utbildning Gävle.

Högskolan i Gävles representanter i styrgruppen är: Peter Gill som numera är professor emeritus, Guadalupe Francia, professor i pedagogik och Silvia Edling, professor i didaktik.

Så minskade mobbning med Gävlemodellen

Se en föreläsning om Gävlemodellen som spelats in av SVT/UR. Medverkar i föreläsningen gör Silvia Edling, och Peter Gill från Högskolan i Gävle samt Pelle Matton som arbetar med Gävlemodellen för BIG och Gävle kommun.

Kontaktperson

Silvia Edling, profilbild

Silvia Edling

Professor didaktik

Kontakta Silvia Edling vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Kontaktperson

Guadalupe Francia, profilbild

Guadalupe Francia

Professor i pedagogik

Kontakta Guadalupe Francia vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Fakta om forskningsprojektet

Fullständigt projektnamn
Gävlemodellen

Projektsamordnare
Silvia Edling och Guadalupe Francia, Högskolan i Gävle

Övriga projektmedlemmar
Peter Gill, Högskolan i Gävle (forskning) Pelle Matton, BIG, Bo-Erik Simonsson, Eva Levin, Gävle kommun

Finansiär
Gävle kommun

Tidsplan
1 jan 2021-31 dec 2021

Sidan uppdaterades 2024-05-27