Relationerna mellan det sociala klimatet på skolan och studieengagemang

Projektet ska undersöka dels hur skolklimat, klassrumsklimat och klassklimat sammanhänger med utsatthet för kränkande behandling och mobbning över tid. Dels studera hur skolklimat, klassrumsklimat, klassklimat och utsatthet för kränkningar och mobbning sammanhänger med elevers studieengagemang över tid.

Nationella rapporter pekar på en oroväckande ökning av mobbning i de svenska skolorna under de senaste tio åren. Utsatthet för mobbning i skolan ökar risken för psykisk ohälsa, skolfrånvaro och sämre skolprestationer. Mobbning behöver förstås som ett socialt fenomen som uppstår, upprätthålls och förändras över tid som ett resultat av ett komplext samspel mellan individuella och kontextuella faktorer där inte minst det sociala klimatet i skolan (skolklimat), i klassrummet (klassrumsklimat) och i klassen (klassklimat) spelar en central roll.

Skolan utgör även en viktig social kontext för elevers studieengagemang. Studie­engagemang refererar till i vilken grad elever är engagerade i skolarbetet, på lektionerna och i sitt lärande, och är av stor betydelse eftersom forskning har visat att ju mer engagerade eleverna är i sitt lärande och i skolarbetet desto bättre tenderar de att prestera i skolan. Medan flera studier har undersökt hur lärar-elevrelationer samman­hänger med såväl studieengagemang som mobbning över tid så saknas i hög grad longitudinella studier av hur skolklimat, klassrumsklimat och klassklimat hänger samman med studieengagemang, kränkningar och mobbning över tid.

Syfte

Syftet med projektet är tvådelat, där det första syftet är att undersöka hur skolklimat, klassrumsklimat och klassklimat sammanhänger med utsatthet för kränkande behandling och mobbning över tid. Det andra syftet i projektet är att studera hur skolklimat, klassrumsklimat, klassklimat och utsatthet för kränkande behandling och mobbning sammanhänger med elevers studieengagemang över tid.

Fördjupning av Gävlemodellen

Forskningsprojektet ska fördjupa kunskapen om Gävlemodellens långsiktiga och systematiska arbete mot mobbning och annan kränkande behandling. Gävlemodellen används av Gävle kommun för att motverka mobbning på kommunens skolor, en modell som har tagits fram i ett samarbete mellan Gäve kommun och Högskolan i Gävle. Sedan 2012 har Gävle kommun framgångsrikt arbetat med Gävlemodellen och lyckats minska mobbningen med 40 procent.

Fakta om forskningsprojektet

Fullständigt projektnamn
Relationerna mellan det sociala klimatet på skolan, i klassrummet och klassen, kränkningar, mobbning och elevers studieengagemang över tid.

Medverkande lärosäten
Högskolan i Gävle och Linköpings universitet i samarbete med Gävle kommun.

Projektsamordnare
Robert Thornberg, Linköpings universitet

Övriga projektmedlemmar
Silvia Edling, Högskolan i Gävle, Guadalupe Francia, Högskolan i Gävle, Peter Gill, Högskolan i Gävle, Ylva Bjereld, Göteborgs universitet, Linda Wänström, Linköpings universitet.

Finansiär
Vetenskapsrådet

Tidsperiod
1 jan 2022–31 dec 2025

Kontaktperson

Silvia Edling, profilbild

Silvia Edling

Professor didaktik

Kontakta Silvia Edling vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Kontaktperson

Guadalupe Francia, profilbild

Guadalupe Francia

Professor i pedagogik

Kontakta Guadalupe Francia vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Logo Vetenskapsrådet

Sidan uppdaterades 2024-01-12