Formulär för ansökan om yttrande från forskningsetiska rådet

Forskningsetiska rådet vid Högskolan har till uppgift att att göra forskningsetiska bedömningar av planerade examensarbeten på grund- och avancerad nivå som avser människor. På den här sidan finns ett formulär där du göra en ansökan om yttrande från rådet.

Tips till dig som ska fylla i formuläret!

Ansökan kräver att du bifogar ett antal förifyllda dokument. Ett tips är att ha läst igenom formuläret och anvisningarna och har alla dokumenten samt beskrivningar över de etiska överväganden redo på din dator innan du börjar fylla i formuläret.

Till anvisningarna

Är du osäker på om du för ditt planerade examensarbete behöver inhämta yttrande finns en även checklista som du kan använda dig av.

Till checklistan Word, 64.3 kB.

Efter att du har skickat in din ansökan
- kontrollera att du fått bekräftelse via mejl!

Bekräftelsemejlet innehåller din ansökan i pdf-format. Har du inte fått något bekräftelsemejl så har din ansökan ej gått iväg. När du gör om din ansökan kontrollera noga att alla obligatoriska fält är ifyllda! Tänk på att titta i din skräp- eller övrig-post om du inte hittar mejlet i inkorgen.

Handläggning och svarstid

Forskningsetiska rådet behandlar din ansökan på kommande möte förutsatt att den inkommit minst sju dagar innan utsatt möte. Rådets yttrande samt blanketten "Hantering av personuppgifter vid studenters examensarbete" skickas därefter till den e-postadress som uppgavs i ansökan, samt till handledare.

Huvudsökande
Eventuell medsökandeAnsökan ska alltid göras i samarbete med handledaren och underlaget ska godkännas av handledaren innan det skickas in till rådet för forskningsetisk bedömning.


Hantering av personuppgifter
För att kunna hantera ditt ärende behöver Högskolan behandla vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning.

Sidan uppdaterades 2024-07-01