Programintroduktion och upprop

Här hittar du information om dag, tid och plats för din program­introduktion. Programmen är listade i utbildnings­områden och därefter bokstavs­ordning.

När du blivit antagen till ditt program får du ett mejl från Högskolan med information inför din programstart. Mejlet skickas ut någon dag efter det att det första antagningsbeskedet har publicerats 11 juli.

Förutbildning

Din utbildningsledare kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Campus
Dag:
Plats:
Tid:

Distans och studieorter Bollnäs, Hudiksvall, Norrtälje och Sandviken
Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Basfysik 1, 16 fup
Baskemi 1, 11 fup
Basmatematik 3c, 11 fup

Civilingenjör

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Dataanalys och statistik för civilingenjörer, 7,5 hp
Samhällsbyggnadsprocessen, 7,5 hp

Design

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Designprocessens grunder, 7,5 hp

Ekonomi

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Campus
Dag:
Plats:
Tid:

Distans
Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Fastighetsförmedling, 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Fastighetsförmedling, 7,5 hp

Hälsa och arbetsliv

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Idrottsvetenskap, 15 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Arbetsmiljörätt och tillämpning, 7,5 hp
Arbetshälsovetenskap, 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Högskoleingenjör

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Introduktion till automation, 7,5 hp
Algebra och geometri, 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Algebra och geometri, 7,5 hp
Projekt i husbyggnadsteknik, 15 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Algebra och geometri, 7,5 hp
Programmeringsmetodik, 7,5 hp
Ingenjörsportfolio, 1,0 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Algebra och geometri, 7,5 hp
Introduktion till energisystem, 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Algebra och geometri, 7,5 hp
Industriell organisation, 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Ritteknik med CAD, 7,5 hp
Algebra och geometri, 7,5 hp

Kultur och religion

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Religionsvetenskap, 30 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Religionsvetenskap, 30 hp

Lärare

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Perspektiv på förskolläraryrket, 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Fritidshemmets och skolans organisatoriska och historiska bakgrund, 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Skolans organisatoriska och historiska bakgrund för grundlärare i årskurs 4-6, 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Perspektiv på läraryrket 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Perspektiv på läraryrket 10,0 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Perspektiv på läraryrket 10,0 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Naturorienterande ämnen och teknik för årskurs 4-6 15,0 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Engelska för ämneslärare (1-30) 30,0 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Algebra och Geometri 7,5 hp
Geometri med matematikhistoria 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Religion för ämneslärare (1-30) 30,0 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Svenska för ämneslärare (1-30) 30,0 hp

Teknik och samhällsbyggnad

Datavetenskapliga programmet

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Programmeringsmetodik, 7,5 hp
Algebra och Geometri, 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Externredovisning, 7,5 hp
Industriell organisation, 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Algebra och geometri, 7,5
Introduktion till högre studier, 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Algebra och geometri, 7,5
Introduktion till högre studier, 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Beslut och risk i teori och praktik 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Statistisk signalbehandling 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Byggnadens energisystem 7,5 hp
Energisystem 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Tematisk- och webbkartografi 5,0 hp
GIS-datastrukturer och algoritmer 5,0 hp
Introduktion till studier på avancerad nivå i geospatial informationsvetenskap 5,0 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Tematisk- och webbkartografi 5,0 hp
GIS-datastrukturer och algoritmer 5,0 hp
Introduktion till studier på avancerad nivå i geospatial informationsvetenskap 5,0 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Miljövetenskap: introduktion och projekt 15,0 hp
Miljöpsykologins grunder 7,5 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurser i programmet:
Introduktion till samhällsplanering och geografi 7,5 hp
CAD och ritteknik för samhällsbyggnad 7,5 hp

Vård och socialt arbete

Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Socialt arbete och sociala problem 15,0 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Introduktion till kriminologi som kunskapsfält och profession 15,0 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Introduktion till omvårdnad som arbetsområde och vetenskap samt fysiologi och anatomi del I 30,0 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Socialt arbete och sociala problem 15,0 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Folksjukdomar, omvårdnad och folkhälsoarbete inom distriktssköterskans ansvarsområde 15,0 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:
Plats:
Tid:

Inledande kurs i programmet:
Gerontologisk omvårdnad 7,5 hp

Kontakt

Studentsupport, profilbild

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Till oss kan du vända dig med frågor kring dina studier. Telefontid: måndag - torsdag klockan 09.00–10.00. Besökstider vid Studentcentrum, hus 22: måndag–onsdag 10.00–14.30 samt torsdag–fredag 10.00–13.00

Sidan uppdaterades 2024-05-23