Välkommen till kursen Anatomi och fysiologi med inriktning mot träning, 15,0 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

IDG018, 14115

Kursperiod och studietakt

vecka 36–03 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursens upplägg
Kursen går helt på distans med 50 % studietakt över hela terminen. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Föreläsningar och instruktioner till uppgifter läggs ut på vår utbildningsplattform Canvas. Du kan sedan ta del av materialet när du själv vill under hela kursen. De flesta föreläsningar i kursen kommer att publiceras på måndagar. Seminarierna ligger oftast också på måndagar men vid något eller några tillfällen på en tisdag.

Examination av kursens första del, anatomi och fysiologi 7,5 hp, sker genom en salstenta som genomförs i skrivsal på Högskolan i Gävle eller på ett lärcentrum. Andra delen i kursen, som handlar om träningslära, examineras med en salstenta samt med uppgifter som redovisas skriftligt och muntligt. Delar i dessa uppgifter genomförs praktiskt på egen hand.

Kommunikationssätt
Alla föreläsningar publiceras i inspelad form på utbildningsplattformen Canvas. Seminarier genomförs via webverktyget Zoom.

Övrig information
Kursen startar med introduktion måndag den 2 september klockan 9:00 och klockan 10:00 samma dag publiceras den första föreläsningen.

Kursen pågår till och med fredag den 17 januari 2024.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-09