Välkommen till kursen Ateljerista - pedagogik för förskola och skola, 30 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BPG504, 13101

Kursperiod och studietakt

vecka 36–23 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Hej och välkommen till kursen Ateljerista - pedagogik för förskola och skola, 30 hp.

Kursen du har antagits till är en distanskurs på halvfart som har fem examinerade träffar per termin på plats på högskolan i Gävle. Kursen innehåller gestaltande, estetiska, undersökande och teoretiska perspektiv på ateljépedagogik och bildpedagogik. Du kommer under kursen att arbeta i grupp och enskilt, du kommer att använda dig av analoga hantverksmässiga tekniker likväl som digitala medier och metoder. Undervisningen sker i form av litteraturseminarier, föreläsningar, workshops och i praktiskt estetiskt utforskande arbete. Förutom det som händer i undervisningen på högskolan så studerar du självständigt hemma mellan våra träffar. Du kommer att arbeta med praktiska uppgifter, textuppgifter och litteraturen hemma och du kommer både att få dela med dig av, och ta del av, andras kunskap och erfarenheter. I kursen förekommer således kombinationer av seminarier, gestaltande arbeten, enskilda textuppgifter och föreläsningar. Kursen bygger till stor del på den enskilda studentens delaktighet och intresse för lärprocesser generellt och för lärprocesser som berör skapande och ateljépedagogik i synnerhet

Undervisning på plats på högskolan sker i våra ateljéer 31:219 och 31:221. Vi ses på fredagar mellan 13:00 - 19:00 och lördagar mellan 9:00 -15:00. Du behöver delta i undervisning på plats för att examineras på kursen. Under höstterminen träffas vi följande helger:

Tillfälle 1, v.35, 30-31 augusti (vi träffas då klockan 13:00 i sal 31:219 på högskolan i Gävle).

Tillfälle 2, v.40, 4-5 oktober

Tillfälle 3, v.45, 8-9 november

Tillfälle 4, v.49, 6-7 december

Tillfälle 5, v.3 (2025) 17-18 januari


Datum för vårterminens undervisning meddelas under höstterminens senare del. Vid första tillfället i höst kommer vi att gå igenom höstterminens innehåll och uppgifter. En materialavgift på 200 kronor per termin tas ut, mer information om detta vid kursstart. Om du vill börja läsa litteraturen innan kursstart kan du välja någon av böckerna från modul 1/moment 0010 i litteraturlistan.

Efter avslutad kurs finns möjlighet till fortsatta studier inom Bildpedagogik upp till 90 hp.

Kommunikationssätt
Vi använder oss av lärplattformen Canvas för information, info om kursupplägg, schema, uppgifter och i kommunikation. Där sker även inlämning av uppgifter och det är där du får kommentarer och respons från lärare. I Canvas finns flera verktyg som du kan använda för att föra dialog med dina kurskamrater, skapa gemensamma texter, etcetera. Det är viktigt att du som student sätter dig in i hur Canvas fungerar.

Det är också via Canvas du registrerar dig på kursen, det kan göras två veckor innan kursstart - om du får problem med registrering så meddelar du kursansvarig. Innan du loggar in på Canvas behöver du skaffa dig ett studentkonto på högskolan, länkar och information till nya studenter finns på högskolans hemsida. För att kunna genomföra kursen behöver du tillgång till en dator, eller liknande, eftersom du ska kunna kommunicera digitalt och skriva och dela de skriftliga uppgifterna du gör under kursens gång.

Tänk på att många söker den här kurser och att det därför är bra om du meddelar om du planerar att tacka nej till din plats så snart du kan. Då ges någon annan möjlighet att erbjudas plats på kursen.

Som kursansvarig och lärare önskar jag dig varmt välkommen till kursen. Vi ses klockan 13:00 fredagen den 30 augusti i stora bildsalen/ateljén 31:219 på högskolan i Gävle,

Vänliga hälsningar, Lena O Magnusson

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-12