Välkommen till kursen Att vara chef och ledare i socialt arbete 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SAA032, 15176

Kursperiod och studietakt

vecka 36–45 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Välkommen till kursen "Att vara chef och ledare i socialt arbete", 7,5 hp som ges på avancerad nivå, är fristående, och bedrivs på halvfart. Alla föreläsningar och seminarier i kursen äger rum på torsdagar vecka 36–45. Företrädesvis på förmiddagar, men någon eftermiddagstid och eventuellt någon heldag kan förekomma (se kommande schema).

Förutom Thylefors, som är den enda boken i litteraturlistan för närvarande, så kommer den obligatoriska litteraturen att bestå av vetenskapliga artiklar, rapporter, samt andra skrifter som finns tillgängliga på nätet (se kommande litteraturlista).

Närvaro vid Högskolan i Gävle krävs vid det examinerande seminariet i slutet av kursen. Föreläsningarna kommer att live-sändas via zoom så du har möjlighet att vara med på distans och kunna ha en dialog med föreläsaren. Majoriteten av alla föreläsningarna spelas också in, så det går att se dem i efterhand när det passar dig. Vid de flesta föreläsningarna finns det även möjlighet att vara med på plats på HiG om man så önskar.

Examinerande moment i kursen är två muntliga individuella uppgifter som seminariebehandlas i grupp, samt två skriftliga individuella uppgifter. Kursbetyg sätts enligt tregradig betygsskala: VG, G, IG

Kommunikationen i kursen sker genom HiG:s lärplattform Canvas. Där publiceras också kursmaterial som schema, kursplan, studiehandledning, föreläsningsbilder, samt inspelade föreläsningar etc. Förutom vid zoom-föreläsningarna, är det också möjligt att komma kommunicera med kursens lärare vi mailfunktionen i Canvas.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-09