Välkommen till kursen Attityd- och beteendepåverkan 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PSG022, 15312

Kursperiod och studietakt

vecka 36–45 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursen ges på halvfart på distans och innehåller inga fysiska träffar eller obligatoriska undervisningstillfällen. En kursintroduktion hålls via Zoom måndagen den 2:e september kl. 13.15-15.00, länken till zoom-rummet hittar ni på kurssidan i Canvas (närvaron frivillig). Där återfinns allt material ni behöver för att komma igång. Kursen består främst av självstudier med stöd av kurslitteratur och inspelade föreläsningar. Dessutom hålls repetitions- och frågestunder i realtid via Zoom, där ni har möjlighet att ställa frågor och diskutera kursinnehåll. Dessa tillfällen sker på dagtid och är inte obligatoriska. Datum och tid för dessa och andra hållpunkter meddelas vid kursstart. För mer information om Zoom, se: https://www.hig.se/student/under-studierna/tjanster-och-system/snabbguider/lc-guider/webbmoten-via-zoom

Kursen finns på den webbaserade lärplattformen Canvas, där vi kommer att lägga ut meddelanden, föreläsningar, information om examinationsuppgifter samt allt övrigt material. På Canvas kommer det även att finnas diskussionsforum för kommunikation mellan kursdeltagare samt frågor till kursansvarig lärare.

För information om hur du loggar in och söker fram kursen på Canvas, se https://www.hig.se/student/under-studierna/tjanster-och-system/snabbguider/it-guider/logga-in-i-canvas

När det gäller kurslitteraturen, går lika bra att använda den andra upplagan av kursboken, av Maio & Haddock, som den tredje upplagan, av Maio, Haddock & Verplanken. Jag rekommenderar att ni skaffar boken i god tid så att ni har tillgång till den vid kursstart.

Varmt välkommen till kursen!
Rikard Liljenfors, kursansvarig.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-11