Välkommen till kursen Belastningsergonomi, 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

CBA002, 14516

Kursperiod och studietakt

vecka 36–3 på kvartsfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursen startar den 2 september och ges i nätbaserad form på kvartsfart via lärplattformen Canvas. Kursintroduktionen ges via Zoom vid kursstart (länk till Zoom finns på Canvas)

Kursen innehåller inga fysiska träffar, men det ingår tre workshops som ges via Zoom (se schema nedan). Kursen innehåller tre skriftliga examinationsuppgifter

All information du behöver om kursen finns på kurssidan på Canvas.
Läs mer om Canvas här: https://hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Learning-Center/Larplattformen-Canvas.html Länk till annan webbplats.

Läs mer om att plugga på distans här: https://www.hig.se/student/din-studiemiljo/distansundervisning/tips-for-studier-pa-hemmaplan

All kommunikation sker via Canvas.

Introduktion och workshops hålls via Zoom.
OBS! Du behöver ett headset med mikrofon och en webbkamera för att aktivt delta i dessa moment

Läs mer om Zoom här: https://www.hig.se/student/under-studierna/tjanster-och-system/snabbguider/lc-guider/webbmoten-via-zoom

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-09