Välkommen till kursen Bildpedagogik (1-30), 30,0 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BPG002, 13100

Kursperiod och studietakt

vecka 36–23 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursens upplägg
Varmt välkommen till Bildpedagogik, BPG002, 1 - 30 hp (13100)

Kursen som du har antagits till är en distansutbildning som löper över två terminer. Under höstterminen kommer vi ha fyra träffar, vilka äger rum på Högskolan i Gävle fredagar kl. 13:00 – 19:00 och lördagar 9:00 – 15:00.

Kursen, Bildpedagogik 1 - 30 hp, förenar studier i bildpedagogik med studier i och om visuell kultur. Det innebär, i den här kursen, att vi kommer att sammankoppla praktiskt bildarbete och teoretiska studier med fokus på visuell kultur och bild som pedagogiskt verktyg. Undervisningen sker i form av praktiskt arbete, litteraturseminarier och föreläsningar. Kurstillfällena är examinerande, vilket innebär att du behöver närvara och delta aktivt vid träffarna. Mellan kurstillfällena kommer du ha uppgifter att arbeta med hemma vilka också är examinerande.

Höstterminens helger:
Vecka 36: 6 och 7 september
Vecka 42: 18 och 19 oktober
Vecka 48: 29 och 30 november
Vecka 1: 3 och 4 januari

Vårterminens helger tillkännages under hösten.

Vid första kurstillfället för höstterminen kommer ni introduceras i kursens innehåll och uppgifter. Vi kommer också att arbeta praktiskt i bildsalarna 31:219 och 31:221.


Varmt välkommen den 6 september klockan 13:00 i sal 31:219 på Högskolan i Gävle.

Vänligen
Ingela Fernström, lärare och kursansvarig

Kommunikationssätt
Vi använder oss av den webbaserade lärplattformen Canvas för information och kommunikation. Inlämning av kursuppgifter sker via Canvas. Här kommer även kommentarer och respons på uppgifter att kommuniceras. Det medför att det åligger dig som student att efter kursstart sätta dig in i lärplattformens funktioner.

Övrig information
Information om att vara student vid Högskolan i Gävle https://www.hig.se/student/ny-student Länk till annan webbplats.

En materialavgift på 200 kronor/termin tas ut. Mer information om materialavgiften ges vid kursstart.

För er som kommer resande till Gävle finns det flera billiga möjligheter till boende i Gävle, bland annat:
Vandrarhem Gamla Gefle STF http://www.geflevandrarhem.se Länk till annan webbplats.
Järnvägshotellet http://www.jarnvagshotellet.nu Länk till annan webbplats.
Hotell Alderholmen http://hotellalderholmen.se/ Länk till annan webbplats.
Pensionat Slottstorget http://www.slottstorget.se/ Länk till annan webbplats.
Tänk på att beställa rum i god tid – det brukar vara stort tryck på helgerna.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-04