Välkommen till kursen CAD och ritteknik för samhällsbyggnad 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SBG031, 18602

Kursperiod och studietakt

vecka 36–45 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursen är till stor del praktiskt inriktad med arbete i ett digitalt CAD-verktyg, för närvarande AutoCAD. I kursen varvas förberedande egenstudier genom videolektioner i Linkedin Learning med övningar i datorsal på Campus. Det framgår av information på Canvas vilka lektioner som du skall arbeta igenom inför respektive övning.
I samband med kursstart kommer du att erhålla en inloggning till Linkedin Learning via Högskolan i Gävle, vilket ger dig fri tillgång till hela dess kursutbud. Läraren informerar dig om hur detta går till.
Som student kan du ladda hem och installera AutoCAD på egen dator från Autodesk Education: https://www.autodesk.com/education/students Länk till annan webbplats.
Installera den senaste tillgängliga versionen.
AutoCAD finns i övrigt tillgängligt på Högskolans datorer i datorsalarna.

Högskolan i Gävle använder lärplattformen Canvas för kursinformation och inlämningar med mera. Mycket av kommunikationen mellan lärare och studenter sker den vägen mellan övningstillfällena. Alla övningar och material som hör till respektive övning, finns tillgängligt där.

Kompletterande kontakter kan också ske via Zoom.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-05