Välkommen till kursen Genusvetenskap 1-30 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

GEG000, 12400

Kursperiod och studietakt

vecka 36–23 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Bästa genusstudent!

Vi önskar dig varmt välkommen till Genusvetenskap 1–30 hp vid Högskolan i Gävle. Kursen är en helt nätbaserad distanskurs som löper med 50 % studietakt över två terminer. Vi erbjuder sex till sju digitala seminarier per termin. Tiderna för dessa är torsdagar kl. 18-20. Deltagandet i seminarier är frivilligt men önskvärt. Aktivt seminariedeltagande underlättar studierna avsevärt. Den som inte deltar i seminarierna gör extrauppgifter på hemtentamen (eller motsvarande examination).
Kurslitteraturen hittar du i nätboklådor (nätbokhandeln), forskningsbibliotek och i vissa fall även stadsbiblioteken. Planera din läsning väl; halvfartsstudier motsvarar ca 20 timmars arbete per vecka. Momentschema med seminariedatum för kursens första moment, 0010, kommer att finnas tillgängligt på Canvas i slutet av augusti.

Läsordning för första kursmomentet, se nedan. Observera valet mellan Kärlek, makt och systerskap eller Ebba Witt-Brattströms Å alla kära systrar. Du väljer själv vilken av dessa texter du läser.

Kommunikationssätt
Vi använder utbildningsplattformen Canvas som kursplats. Kursen omfattar bl. a. föreläsningar som du kan se via din dator, träffar (i vilka du deltar antingen fysiskt eller digitalt, se mer nedan) och olika muntliga och skriftliga examinationer (oftast hemtentamina).

Webbseminarierna håller vi i Zoom som fungerar i både dator och mobil (pc, mac, linux iOS och android). Det går att ladda ner i förväg som gratisprogram eller app, men det är inte nödvändigt. Inför varje seminarium läggs en länk på Canvas. Länken används i webbläsaren och är sedan självinstruerande (se bara till att göra det i god tid före det första seminarietillfället).

För det digitala seminariedeltagandet krävs fungerande mikrofon, webbkamera och bra uppkoppling.

Vi önskar dig en underbar sommar och ser fram emot att möta dig på genusvetenskap i höst - varmt, varmt välkommen till genusvetenskap i Gävle!

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-12