Välkommen till kursen Hälsopsykologi 15 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PSG023, 15311

Kursperiod och studietakt

vecka 36–03 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursen ges på halvfart och den totala kurstiden är 20 veckor. Undervisningen under kursens gång kommer att vara på distans och undervisningen sker via Zoom och Kaltura. Kursintroduktion sker via Zoom måndag 2 september kl 10.00. Informationen från detta tillfälle kommer också att senare finnas tillgänglig på Canvas.
Många frågor i inledningen brukar gälla schema och jag vill därför redan nu informera om att de flesta föreläsningarna kommer att vara i inspelad form.

All information kring kursen kommer att finnas tillgänglig via lärplattformen Canvas. Detta gäller såväl studiehandledning som information om när föreläsningarna i kursen blir tillgängliga via Canvas. På Canvas kommer det även att finnas ett frågeforum för eventuella frågor om kursen samt Zoom-länk till kursintroduktionen.

 

Varmt välkommen till kursen!

 

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-09