Välkommen till kursen Idrottsvetenskap 15 hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

IDG022 14106

Kursperiod och studietakt

vecka 36–45 på helfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Varmt välkommen till det Idrottsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Gävle och grattis till ett bra val!
Programmets första kurs är en introduktion till ämnet i allmänhet och de spår/inriktningar som finns i synnerhet. Kursen heter kort och gott ”Idrottsvetenskap 15 hp” och startar måndag den 2/9 kl. 10.00 med en kursintroduktion. (sal 51:325)
Vi börjar med fyra ”innedagar” vid Högskolan i Gävle där vi varvar undervisning med praktiska och gruppfrämjande moment. Se schema för mer information om exempelvis ombyte etc. Innedagarna är inte obligatoriska men av erfarenhet vet vi att det är ett viktigt tillfälle för att lära känna utbildningen och skapa värdefulla studiekontakter med klasskompisar inför kommande studier. Innedagarna kommer inte att sändas via Zoom men enstaka föreläsningar kan läggas upp i efterhand på Canvas.
Om du avser läsa programmet men inte kan delta vid innedagarna behöver du senast den 30/8 meddela kursansvarig Maria Westin.

Om du inte avser att läsa programmet behöver du meddela kursansvarig så snart som möjligt så en reserv kan erhålla din plats.
När du registrerar dig på kursen kommer du automatiskt åt kursens Canvas-sida. Där hittar du information som kursplan, litteraturlista, schema mm. Vi kommer gå igenom detta vid kursstarten men läs gärna igenom på egen hand dessförinnan.
Under programmets första kurs kommer du möta de flesta av oss lärare som jobbar med ämnet Idrottsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Du kommer att få testa olika undervisnings- och examinationsformer samt få en inblick i de spår som genomsyrar vårt program.

Vi jobbar även med undervisningsformen Hyflex eller ”flexibelt lärande”. Det innebär att du har frihet att variera mellan att exempelvis närvara på campus, delta via videokonferensverktyget Zoom eller ta del av inspelat material på vår utbildningsplattform Canvas under hela utbildningen. Det flexibla lärandet kan se olika ut i olika kurser och utbildningen kan kräva fysisk närvaro vid Högskolan i Gävle i samband med examinationer och innedagar.

Inför kursstart är det bra att skaffa kursboken ”Idrott under 5000 år” av Jan Lindroth.
Slutligen vill jag önska er en skön sommar och jag ser fram emot en spännande hösttermin tillsammans!
Maria Westin, kursansvarig. mwa@hig.se

Kursen är uppbyggd i utbildningsplattformen Canvas och därifrån sker all kommunikation i kursen. Föreläsningar, seminarier och en del examinationer sker via videokonferensverktyget Zoom eller på plats på Högskolan i Gävle.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-12