Välkommen till kursen Introduktion till psykologi för personalvetare 15 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PSG200, 15300

Kursperiod och studietakt

vecka 36–45 på helfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig


Kursintroduktionen sker på Högskolan i Gävle måndag 2 september kl. 13.15 i sal 13:302.
PA-programmet är ett Campusbaserat program och undervisning, seminarier och tentamina sker vid Högskolan i Gävle.

Information om kursens upplägg finner du på lärplattformen Canvas ca 2 veckor innan kursstart.

Många frågor i inledningen brukar beröra en av böckerna (Psychology, themes and variations av Wayne Weiten) då denna finns i många olika upplagor. Det ni ska tänka på är att inte köpa den som anges "briefer version". Den senaste upplagan av boken är den 11:e upplagan.


Varmt välkomna till PA-programmets första kurs!

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-10