Välkommen till kursen Religion för ämneslärare 1-30 30 hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

RVG029, 13222

Kursperiod och studietakt

vecka 36–03 på helfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Varmt välkommen till kursen Religion för ämneslärare 1–30 (distans)!

Jag som är kursansvarig för denna kurs heter Fredrik Jahnke och du når mig på fredrik.jahnke@hig.se.

Det första undervisningstillfället kommer att ske måndag 2 september klockan 10:00-11:30 via Zoom (mer information och Zoom-länk får du tillgång till när du registrerat dig, men se även information om Zoom-verktyget nedan).

Innan kursen börjar måste du registrera dig (så att vi vet att du ska gå kursen). Det gör du själv i Ladok. Registreringen är öppen under två veckor före kursstart.

Undervisningen består av bland annat föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. I god tid innan kursen börjar kommer en studiehandledning finnas tillgänglig på lärplattformen Canvas. Dit har du tillgång när du registrerat dig. Studiehandledningen innehåller bland annat viktig information om kursen, kontaktinformation, viktiga saker att tänka på, instruktioner för formalia och nyttiga länkar. Försäkra dig om att du är väl förtrogen med Studiehandledningen, läs den innan första träffen på kursen.

Kursen består av fyra moment på vardera 7,5 hp. För varje moment finns en momentansvarig lärare (se Studiehandledningen). Denne kommer i god tid innan momentet börjar att lägga ut en momentbeskrivning i Canvas. Där kan du bland annat läsa en mer precis beskrivning av moments innehåll, ett detaljschema, examinationsformer samt betygskriterier.

Information om kurslitteraturen kommer också finnas tillgänglig på Canvas. Även om all kurslitteratur finns att tillgå på högskolans bibliotek är det rekommendabelt att du köper litteraturen. Inte minst för att säkerställa att du har tillgång till den under hela momentet, men också för att du som student i religionsvetenskap har nytta av litteraturen fortsättningsvis (bland annat i dina fortsatta studier). Viss litteratur förkommer också i fler än ett moment och det kommer säkerligen tillfällen då du behöver friska upp dina kunskaper. Ha emellertid i åtanke att litteratur ofta går att köpa begagnat.

Kursen Religion för ämneslärare 1-30 kräver vissa förkunskaper. En sådan är kunskaper motsvarande Religionskunskap 1 för gymnasiet. Känner du att du behöver fräscha upp dina förkunskaper i ämnet rekommenderar vi att du läser igenom valfri lärobok i Religionskunskap för gymnasiet.

I god tid före kursstart kommer kursens sida att finnas tillgänglig på lärplattformen Canvas. Denna kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom det är vår huvudsakliga kanal för kommunikation. Där återfinns bland annat studiehandledning, detaljscheman, momentbeskrivningar och annan aktuell information, men inte minst material till de olika momenten. Canvas används även vid inlämning av examinatoriska uppgifter. Det är en god idé att innan du påbörjar dina studier att bekanta dig med upplägget i Canvas. Canvas finns även tillgänglig som app för mobilen.

Innan du får tillgång till Canvas, när du väl registrerat dig, måste du göra ett kunskapsquiz om fusk och plagiat. När du klarat det har du full tillgång till Canvas.

I Canvas finns en mejlfunktion. Dock, märk väl att det bästa sättet att komma i kontakt med kursansvariga, momentansvariga, lärare och andra personer på högskolan ofta inte är genom mejlverktyget i Canvas utan på respektive persons @hig.se- adress. Var därför uppmärksam på hur exempelvis varje enskild lärare önskar bli kontaktad.

Undervisningen kommer i huvudsak ske via Zoom. Under kursen kommer det att finnas olika Zoom-länkar du ska använda dig av. Dessa kommer att finns i Studiehandledningen och/eller i momentbeskrivningen, samt läggas ut i Canvas. Var kursen igenom noga att du använder rätt länk vid rätt tillfälle.

Vid några tillfällen under kursen ska du emellertid vara på plats på högskolan, på så kallade innedagar (se schemat för detaljer). Eftersom du säkert inte bor i eller i närheten av Gävle kan det vara klokt att i god tid planera ditt resande och boende för dessa innedagar.

Zoom är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle, och som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. För dig som student gäller följande. Gå till hig-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt användarkonto, så skapas ditt konto på Zoom. För att ansluta till de webbmötesrum där undervisningen äger rum följer du aktuell länk (se ovan).

Vid undervisning via Zoom (exempelvis på ett seminarium) är det viktigt att du säkerställer de tekniska förutsättningarna samt befinner dig på en lugn och ostörd miljö så att du kan delta på ett aktivt sätt (se vidare instruktioner i Studiehandledningen). Men redan nu kan du säkerställa att du kommer att ha erforderlig teknisk utrustning när kursen börjar.

Klicka dig redan nu också gärna runt på HiGs hemsida och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Både nu inför dina studier, men också under din studietid, bör du tänka på detta: innan du mejlar lärare eller andra ansvariga för att ställa en fråga, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstbrev, studiehandledning, momentbeskrivning eller på andra platser i Canvas eller under övrig information för nya studenter. Det är inte säkert att du får svar från den du mejlar om informationen finns att tillgå någon annan stans.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-10