Välkommen till kursen Studenthandledning i klinisk utbildning 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMA100, 14363

Kursperiod och studietakt

vecka 36–03 på kvartsfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

I den här kursen får du möjlighet att stärka dig som handledare genom att du får redskap och möjlighet till kollegiala samtal och tid för egna reflektioner.
Kursens innehåll: (4 områden)
- Handledningsmodeller
- Handledningsprocessen
- Kommunikation
- Reflektion
- Feedback och bedömning

I de olika delarna ingår inspelad föreläsning, egen inläsning av kurslitteratur och artiklar, skriftlig uppgift samt seminarium via zoom. Kursen avslutas med en skriftlig examinationsuppgift där samtliga delar bearbetas.
Kursen ges på avancerad nivå och innefattar 7,5 hp på kvartsfart. I kursen ingår sex schemalagda digitala träffar.

Canvas används som ett kommunikationsverktyg mellan lärare och studenter. Canvas ger dig som student tillgång till kursmaterial och aktuell information. Använd alltid den mail som du registrerat i ladok vid kontakt med lärare.
Zoom används vid undervisningen. Se till att du har teknisk möjlighet att koppla upp dig till zoom.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-09