Välkommen till kursen Svenska för ämneslärare (1-30) 30 hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SVG013, 12207

Kursperiod och studietakt

vecka 36–03 på helfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

 

Vi i kurslaget tycker att det är roligt att du har valt att utbilda dig till ämneslärare i svenska. I kursen studerar nyantagna ämneslärarstudenter tillsammans med studenter som redan har läst andra kurser inom ämneslärarprogrammet. I flera av kursmomenten planeras heldagar med examinerande innehåll där både campus- och distansstudenter möts på campus i Gävle (s.k. innedagar).

Vi förutsätter att du har ett eget intresse för språk och litteratur och att du aktivt engagerar dig i dina studier. Kursen går på helfart med schemalagd undervisning på Campus några dagar i veckan. För att du ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll krävs ett aktivt deltagande. Det innebär att du förväntas ha läst kurslitteraturen inför varje seminarium och även inför föreläsningar. Helfartsstudier innebär ca 40 studietimmar per vecka vilket medför att du behöver ta ett eget ansvar för dina studier mellan de schemalagda undervisningstillfällena. Scheman för de olika kursmomenten ska finnas tillgängligt i schema på webben senast fyra veckor före respektive kursmoments start. De fyra kursmomenten ges inte i den ordning de numreras i kursplan och kursplanens litteraturlista.

Kursen startar v. 36 med momentet Introduktion till litteraturstudier och didaktiska perspektiv på litteraturundervisning med Britt Johanne Farstad och Lars Krantz som lärare. I momentet ingår två innedagar på campus i Gävle: den 3 september kl. 09.30-15.30 och den 24 september kl. 9.30–15.30. Undervisningen utgörs av dialogiska föreläsningar och seminarier. Examinationen består av ett antal korta individuella och parvisa skriftliga övningsuppgifter, en muntlig individuell redovisning och en muntlig gruppredovisning med korta skriftliga underlag som lämnas in, samt en avslutande individuell skriftlig hemtentamen. Tänk på att beställa kurslitteraturen i god tid, eftersom leveranstiderna kan vara längre än vanligt inför höstterminens start. (Se kursens litteraturlista under rubriken Modul 2). Förbered dig gärna genom att i förväg låna eller beställa följande titlar:

Ende, Michael, Momo eller kampen om tiden, Berghs 2020. (Finns i många utgåvor men Berghs 2020 bör vara enkel att få tag på.)

Ligget, Kim, Det sextonde året, 2019.

Shelley, Mary W., Frankenstein, oavkortad översättning av Anna Pyk, Stockholm 1994. (Den finns i många utgåvor så se till att du lånar eller köper en utgåva som inte är förenklad eller förkortad.)

Vecka 41 startar terminens andra moment som är Svenska språkets struktur med Ingrid Björk och Helena Wistrand som lärare. Innehållet i momentet är sådant att kunskaper byggs upp successivt. Det ni lär er under första veckan bygger ni vidare på under andra veckan osv. Det gäller alltså att hänga med från första tillfället och sedan förbereda sig inför varje lektion. Undervisningen bygger på att du har förberett dig inför varje lektion genom att läsa kurslitteraturen och göra tillhörande övningsuppgifter i övningsboken. På den schemalagda undervisningstiden ges du möjlighet att göra andra övningsuppgifter tillsammans med kurskamrater, varvat med kompletterande genomgångar av oss lärare. Examinationen i momentet innefattar seminarier, en innedag den 31 oktober och en salstentamen.

Vecka 46 startar terminens tredje moment som är Språklig variation i tal och skrift med Johan Christensson och Anders Widbäck som lärare. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Examinationen genomförs löpande under kursmomentets gång med både muntliga och skriftliga uppgifter, varav de muntliga genomförs på examinerande seminarier. Information om schema och innedag kommer senast fyra veckor före momentstart.

Vecka 51 startar terminens fjärde och sista moment som är Epik med Cecilia Annell som lärare. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Examinationen består av skriftliga och muntliga uppgifter. Momentet innehåller en examinerande innedag med muntliga gruppredovisningar; datum meddelas i schemat senast fyra veckor före momentstart.

I kursen används den digitala lärplattformen Canvas. Mer information om Canvas finns på högskolans webbplats. Kom ihåg att registrera dig på kursen i Ladok två veckor före kursstart så att du så snart som möjligt kommer åt den information som ges via Canvas. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Distansundervisning sker i det digitala mötesverktyget Zoom. För att kunna delta i distansundervisningen krävs en fungerande mikrofon och webbkamera. Observera att du vid seminarietillfällena ska sitta ostörd för att kunna delta helt och fullt.

Kommunikationen under kursen sker främst vid schemalagda undervisningstillfällen samt via Canvas och mejl.

Som student vid Högskolan i Gävle har du möjlighet att installera Microsoft Office gratis (se information på högskolans webbplats).

 

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-09