Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 1-30, 30 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SLG014, 12214

Kursperiod och studietakt

vecka 36–3 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Jag heter Anna Gustavsson och är kursansvarig och undervisande lärare på kursen "Svenska som andraspråk 1-30 hp" som startar vecka 36 och går på halvfart (50%) under läsåret 2024-2025. Vi träffas via Zoom tisdagen den 5 september mellan 16-17.30 cirka för att gå igenom studiehandledningen och för att ni ska kunna ställa frågor kopplade till kursen. Id till Zoom 616 3190 5535. Jag kommer att undervisa delmoment 1-3.

Det första delmomentet, "Det flerspråkiga Sverige; kultur, skola och samhälle", som pågår v. 36-45. Momentet behandlar bland annat språklig variation i det flerspråkiga Sverige och under kursen problematiseras sambandet mellan kultur, språk och identitet.
Det andra delmomentet, "Svensk grammatik för lärare i svenska som andraspråk", startar vecka 46 och pågår till vecka 03 (2025). Momentet rör den svenska grammatikens syntax, morfologi och fonologi med koppling till utmaningar som andraspråksinlärare kan möta. Vi diskuterar också grammatikundervisning utifrån ett andraspråksperspektiv.
Under vårterminen 2025 (v. 04-23) följer ytterligare två delmoment "Andraspråksinlärning I" som startar vecka 04-13 samt "Läs- och skrivutveckling hos inlärare av svenska som andraspråk" som avslutar kursen v 14-23. För ytterligare och mer komplett information om innehållet i kursens olika moment hänvisas till kursplanen SLG014. Varje delmoment läser 7,5 hp.

Examinationen av de olika momenten som ingår i kursen sker både muntligt och skriftligt. Mer information om detta ges vid introduktionen och vid start av varje delmoment. För godkänt betyg krävs aktivt deltagande i diskussioner på seminarier och/eller "Zoom" samt godkänd muntlig/skriftlig examination. Det kan nämnas redan här att en (1) skriftligt omtentamen erbjuds och skulle ytterligare omtentamen behövas erbjuds detta när samma kurs och moment ges nästa gång.

Kommunikationssätt

Eftersom kursen går på IT-distans kommer vi att kommunicera och föra dialog med hjälp av webbkonferensverktyget "Zoom", lärplattformen "Canvas" samt via e-post. Det är viktigt att du har en fungerande webbkamera och mikrofon för bästa utbyte under kursen samt tillgång till god studieplats för att underlätta kommunikationen för alla deltagande på kursen. De gånger vi träffas ska vi kunna kommunicera och se varandra. Ett tips kan vara att bibliotek erbjuder såväl goda arbetsplatser som möjlighet att låna dator med den utrustning som efterfrågas. Det kommer att finnas inspelade föreläsningar för studenten att fritt ta del av under hela kursen.

Vi använder högskolans webbkonferensverktyg "Zoom" för de inplanerade seminarierna där vi träffas digitalt i realtid. De heldagar som är planerade under höstterminen och vårterminen ser du ovan. Du tar del av föreläsningar som finns inspelade och genomför uppgifter samt bearbetar och problematiserar vid seminarier via "Zoom". Studenten lämnar också in sin egen reflektion/problematisering inför varje seminarieträff under "Diskussioner" utifrån delmomentets litteratur.

Vissa av träffarna är examinerande och vilka de är ser du i studiehandledningen som kommer att läggas upp i Canvas senast fyra veckor före kursstart. Uppgifter genomförs individuellt och/eller i grupp. Mer information kring detta vid uppstarten och introduktionen av respektive delmoment.
När slutligen alla moment är avklarade ges du möjlighet i att deltaga i en kursutvärdering för hela kursen som helhet; moment 1-4.

Övrig information

Det är betydelsefullt att känna till att som student behöver du behärska svenska språket i tal och skrift såväl informellt som formellt för att kunna fullfölja gruppdiskussioner och skriftliga inlägg och inlämningar. Språkkunskaper är betydelsefulla för att kunna ta del av vad kurslitteraturen, studenter och lärare för fram i olika fora.

Observera att de datum och tider som är framskrivna i välkomstbrevet kan komma att ändras vilket då meddelas i ”Anslag” i Canvas. Finns det intyg om pedagogiskt stöd skickas det med e-post till examinator som finns framskriven i studiehandledningen.
Slutligen vill vi här på högskolan i Gävle önska dig välkommen och önska lycka till med dina studier.

Vänliga hälsningar
Anna

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-03