Välkommen till kursen Vård och omsorg av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OM914A, 14365

Kursperiod och studietakt

vecka 36–03 på kvartsfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursen är helt nätbaserad och bedrivs på kvartsfart under ht-2024 med kursstart den 2 september. Inga obligatoriska träffar. Arbetet styrs utifrån en studiehandledning, som innehåller tre obligatoriska studieuppgifter och en individuell skriftlig hemtentamen. Inspelade föreläsningar finns tillgängliga på Canvas under hela kursen.

 

Kommunikation sker via Canvas och e-post, samt vid behov telefon.

 

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-06-18