Huvudområden för examen

Den här tabellen visar vilka huvudområden som finns för kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen på Högskolan i Gävle.

Huvudområden för examen

Huvudområde

Kandidat

Magister

Master

Arbetshälsovetenskap


Magister

Master

Besluts-, risk- och policyanalys

Kandidat

Magister


Biologi

KandidatDatavetenskap

KandidatDesign och formgivning

KandidatDidaktik

Kandidat

Magister


Elektronik

Kandidat

Magister

Master

Energisystem

Kandidat

Magister

Master

Energiteknik

Kandidat

Magister


Engelska

KandidatFolkhälsovetenskap

KandidatFöretagsekonomi

Kandidat

Magister


Geografi

KandidatGeospatial informationsvetenskapMaster

Geomatik

Kandidat

Magister


Idrottsvetenskap

KandidatIndustriell ekonomi

Kandidat

Magister

Master

Kriminologi

KandidatLantmäteriteknik

KandidatMaskinteknik

KandidatMatematik

Kandidat

Magister


Medicinsk vetenskap

Kandidat

Magister


Medie- och kommunikationsvetenskap

Kandidat

Magister


Miljöteknik

KandidatMiljövetenskap

Kandidat

Magister

Master

MiljöpsykologiMaster

Omvårdnad

Kandidat

Magister

Master

Pedagogik

Kandidat

Magister


Psykologi

Kandidat

Magister


Religionsvetenskap

Kandidat

Magister

Master

Rättsvetenskap

KandidatSocialt arbete

Kandidat


Master

Samhällsplanering

KandidatSociologi

Kandidat

Magister


Svenska språket

KandidatUtbildningsvetenskap


Magister

Master

Sidan uppdaterades 2024-01-12