Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut din examen är det du själv som ansöker om den. Här får du information om hur du ansöker om ditt examens­bevis, examensregler och annat som du behöver veta om din examen.

Så här ansöker du om examensbevis

Du ansöker om examen hos lärosätet där du har slutfört din sista kurs. På Högskolan i Gävle gör du din ansökan direkt i Ladok. Om du inte längre har ett aktivt användarkonto vid Högskolan i Gävle kan du skaffa ett Edu-id. Detta använder du sedan för att logga in i Ladok och ansöka om examen. Istället för "University of Gävle" väljer du då "eduID" i listan över val av lärosäte för att identifiera dig när du loggar in.

Innan du ansöker

  • Kontrollera att alla kurser du vill ha med i din examen är slutrapporterade. Om någon kurs inte är slutrapporterad kontaktar du din akademi och ber dem åtgärda detta.
  • Kontrollera själv i Ladok att dina personuppgifter och mejl stämmer. Konktakta Studentsupport om något ska ändras. Personuppgifterna kan inte ändras i efterhand.
  • Kontrollera noga att ansökan skickas till rätt lärosäte. I dialogrutan för själva ansökan anges i övre vänstra hörnet det lärosäte som ansökan kommer att gå till.

Kontrollera att ditt namn är rättstavat i Ladok

Det tilltalsnamn och efternamn som står i det utfärdade examensbeviset är de namn som överförs automatiskt från Ladok när din examen utfärdas. Så innan du ansöker om examens­bevis måste du själv kontrollera att ditt namn är rättstavat i Ladok. Ditt namn kan inte ändras i ett redan utfärdat examensbevis. På Skatteverkets webbsida kan du kontrollera vilket av dina förnamn som är markerat som tilltalsnamn, och kostnadsfritt ändra det.

Instruktionsfilm - så ansöker du om examensbevis

För dig som ansöker om magister- eller masterexamen

Magisterexamen

När du ansöker om någon av filosofie magisterexamen, teknologie magisterexamen eller ekonomie magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över följande, se respektive examen nedan.

Filosofie magisterexamen
Utfärdad kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.

Teknologie magisterexamen
Utfärdad kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng. Tidigare studier inom något av, eller båda, huvudområdena matematik eller tillämpad matematik om minst 30 högskolepoäng.

Ekonomie magisterexamen
Utfärdad kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng. Tidigare studier inom huvudområdet nationalekonomi om minst 30 högskolepoäng.

Masterexamen

När du ansöker om någon av filosofie masterexamen, teknologie masterexamen eller ekonomie masterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över tidigare kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskole­poäng.

Examensbevisets innehåll

Högskolan i Gävle utfärdar digitala examensbevis. Bevisen är direkt verifierbara via internet. I examensbeviset framgår det vilken examen som har utfärdats, vilka kurser som ingår, vilket betyg du fått på kurserna och vilket datum de avslutades. Examens­beviset är digitalt och på både svenska och engelska. Dessutom får du ett diploma supplement. Det är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Tappat bort ditt examensbevis?

Då kan du beställ en kopia på din redan utfärdat bevis genom att mejla Studentsupport. Bevis utfärdade innan 2019 får du som en vidimerad papperskopia. Har du fått ett digitalt examens­bevis, fr.o.m. 2019, mejlar vi det igen när du kontaktar oss.

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar under året, från ungefär en vecka och upp till åtta veckor.
Alla ansökningar granskas individuellt, och handläggs i den ordning de inkommit till Högskolan i Gävle, så snabbt som möjligt. Det går inte att skynda på enskilda ansökningar eller att få förtur. Det färdiga examensbeviset eller avslagsbeslutet mejlas till dig utifrån adress­uppgifterna som du har angivit i Ladok. Du kan själv kontrollera och ändra din mejladress i Ladok.

Dela din examen digitalt

Ditt digitala examensbevis är verifierbart online. Du kan även dela information om din examen direkt från Ladok.

Du som är student eller alumn och har en utfärdad examen kan logga in i Ladok för studenter och hämta en kod för delning av information om din examen. Genom att dela med dig av kontrollkoden gör du det möjligt för mottagaren (t.ex. en arbetsgivare) att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll. Vill du själv se vad som delas med mottagaren kan du logga in med kontrollkoden och ditt personnummer. Samma kod kan användas flera gånger och till flera mottagare.

Du delar din examen genom att:

  • Logga in i Ladok för studenter och gå till "Examen och bevis"
  • Välj "Dela bevis"
  • Dela den hämtade kontrollkoden med valfri mottagare.

Examensbeskrivningar

För varje akademisk examen finns nationellt gällande krav. De nationella kraven listas i examens­ordningen som finns i Högskoleförordningens bilaga 2. Där framgår vilka mål som ska nås och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen, samt på vilken nivå en viss examen ska avläggas.

Utöver högskoleförordningens Länk till annan webbplats. nationella krav använder Högskolan i Gävle även lokala examensbeskrivningar för vissa examina. De anger mål, omfattning och vilka kurser inom och utom huvud­området som måste läsas för att uppnå kraven för examen. Högskolan i Gävle har även lokala föreskrifter – examensordning som beskriver de bestämmelser vi följer i examensfrågor.

Civilingenjörsexamen Pdf, 24.7 kB.
Doktorsexamen Pdf, 130.3 kB.
Högskoleingenjörsexamen Pdf, 272.5 kB.
Kandidatexamen Pdf, 128.4 kB.
Licentiatexamen Pdf, 127.4 kB.
Magisterexamen Pdf, 130.1 kB.
Masterexame Pdf, 172.4 kB.n
Specialistsjuksköterskeexamen Pdf, 180.9 kB.
Lokala föreskrifter - Examensordning Pdf, 260.2 kB.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Tillgodoräknande

Har du tidigare studier eller meriter som du vill tillgodoräkna dig?

Mer information om tillgodo­räknande av tidigare studier

Studerat utomlands?

Har du studerat utomlands så kan du ansöka om att få kurserna tillgodoräknade. Läs mer om vad som gäller.

Tillgodoräknande av utlandsstudier

Sidan uppdaterades 2024-04-15