Tillgodoräknande av utlands­studier

Om du har varit utbytesstudent genom Högskolan i Gävle ska dina utlands­studier vara dokumenterade med tillgodo­räknande alternativt motsvarande bedömning i Ladok.

Kontrollera att dina studier är korrekt dokumenterade innan du ansöker om ditt examensbevis. Bifoga även vidimerade kopior av de betyg/intyg/certifikat du fått i utlandet.

Det är viktigt att dokumentationen tydligt visar:

  • vilka kurser som har tillgodoräknats
  • vilket datum tillgodoräknandet skett
  • vem som gjort tillgodoräknandet
  • vilket betyg du fått på utlandsstudierna.

Om du läst på egen hand i ett annat land ska du skicka vidimerade kopior av betyg, intyg och/eller certifikat du fått i utlandet samt vilka kurser du vill tillgodoräkna.

Vi tar emot dokument som är utfärdade på svenska och engelska. Om dina dokument är utfärdade på något annat språk än dessa måste du själv se till att få dem översatta av en auktoriserad översättningsbyrå.

Om du har en utländsk examen som ska ligga till grund för din examen, bör denna vara värderad av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Kontaktperson

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-04-24