Programvaror för studenter med funktionsnedsättning

Som student med en funktionsnedsättning har du möjlighet att ladda ner skrivhjälpsprogrammen Stava Rex och Spellright samt talsyntesprogrammet Clarostudio på din egen dator. Samordnaren för pedagogiskt stöd tillhandahåller användarnamn och lösenord till programmen.

Om du inte har en dokumenterat funktionsnedsättning, men ändå känner att du skulle ha nytta av programvarorna så har du tillgång till dem via fjärrskrivbordet Remote Desktop.

Stava Rex och Spellright

Stava Rex är speciellt framtaget för personer med läs- och skrivsvårigheter och ger ett betydligt bättre stöd än vanliga inbyggda rättstavnings- och språkkontroller. Stava Rex kan användas av alla som ibland behöver extra rättstavnings- och språkstöd. Spellright är för engelsk text.

Skicka e-post till ps@hig.se för att få användarnamn och lösenord till programmet. Ange i mejlet att du behöver tillgång till programvaran Stava Rex.

Clarostudio med bland annat Claroread Pro

Clarostudio är ett talsyntesprogram (text-till-tal) som talar när ord skrivs, bokstav för bokstav, ord för ord eller mening för mening. Programmet erbjuder ljudning, stavningskontroll och ändring av layout, text, teckensnitt och färger när du arbetar i Word. Det erbjuder även homofonkontroll, ordprediktion och ordförklaring.

Skicka e-post till ps@hig.se för att få användarnamn och lösenord till programmet. Ange i mejlet att du behöver tillgång till programvaran Clarostudio.

It-support telefontid

Måndag–fredag: 8.00–15.00

Felanmälan och självhjälp: Serviceportal Länk till annan webbplats.
Besökstid: Måndag‑fredag 9.00‑15.00.

Att tänka på

  • Högskolan kan inte ta ansvar för den enskildes installation, ge support för den eller ta ansvar för eventuella fel.
  • Du bör läsa igenom EULA (End User License Agreement) när du installerar programmen.

Sidan uppdaterades 2024-03-07