VFU-perioder

Översikter över perioder där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker inom lärarprogrammen.

Varje lärarprogram har sammanlagt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning fördelat på tre eller fyra VFU-perioder. I översikterna ser du vilka veckor de olika lärarprogrammen har verksamhetsförlagd utbildning. VFU-perioder inför kommande läsår publiceras omkring 15 mars varje år.

VFU-perioder höstterminen 2024

I Förskollärarprogrammet pågår VFU-perioden till och med tisdag vecka 51 och i KPU 60 och KPU 75 pågår VFU-perioden till och med onsdag vecka 51.

Program

VFU

Veckor

Förskollärarprogrammet

VFU 1

48-51

KPU 60

VFU 1

45-51

KPU 75

VFU 1

45-51

KPU 90

VFU 2

45-49

I Förskollärarprogrammet pågår VFU-perioden till och med tisdag vecka 51 och i KPU 60 och KPU 75 pågår VFU-perioden till och med onsdag vecka 51.

Program

VFU

Veckor

Grundlärarprogrammet, fritidshem

VFU 2

47-51

Ämneslärarprogrammet, åk 7-9 och gymnasiet

VFU 1

45-49

KPU 90

VFU 3

39-43

KPU 90

VFU 4

46-50

I Förskollärarprogrammet pågår VFU-perioden till och med tisdag vecka 51 och i KPU 60 och KPU 75 pågår VFU-perioden till och med onsdag vecka 51.

Program

VFU

Veckor

Grundlärarprogrammet, fritidshem

VFU 3

38-47

När period ligger över lovvecka genomförs VFU i samråd med rektor.

Program

VFU

Veckor

Grundlärarprogrammet, F-3

VFU 3

36-45

Grundlärarprogrammet, 4-6

VFU 3

36-45

Ämneslärarprogrammet, åk 7-9

VFU 3

41-50

I Förskollärarprogrammet pågår VFU-perioden till och med tisdag vecka 51 och i KPU 60 och KPU 75 pågår VFU-perioden till och med onsdag vecka 51.

Program

VFU

Veckor

Ämneslärarprogrammet, MATE 7-9

VFU 4

46-50

VFU-perioder vårterminen 2025

När period ligger över lovvecka i Grundlärarprogrammet med inriktning F-3 och 4-6, KPU 60, KPU 75 samt KPU 90 är en extra vecka utlagd. För dig som läser KPU 60 och KPU 75 börjar VFU-perioden onsdag vecka 7.

Program

VFU

Veckor

Grundlärarprogrammet, fritidshem

VFU 1

7-11

Grundlärarprogrammet, F-3

VFU 1

8-13

Grundlärarprogrammet, 4-6

VFU 1

8-13

KPU 60

VFU 2

7-14

KPU 75

VFU 2

7-14

KPU 90

VFU 2

12-17

När period i Grundlärarprogrammet ligger över lovvecka genomförs VFU i samråd med rektor. När period i Ämneslärarprogrammet ligger över lovvecka är en extra vecka utlagd.

Program

VFU

Veckor

Förskollärarprogrammet

VFU 2

11-17

Grundlärarprogrammet, F-3

VFU 2

4-8

Grundlärarprogrammet, 4-6

VFU 2

4-8

Ämneslärarprogrammet, åk 7-9 och gymnasiet

VFU 2

12-17

VFU-period i Förskollärarprogrammet pågår till och med onsdag vecka 20.

Program

VFU

Veckor

Förskollärarprogrammet

VFU 3

10-20


Program

VFU

Veckor

Ämneslärarprogrammet, gymnasiet

VFU 3

14-23

Sammanställning av VFU-perioderna i pdf-form.

Sidan uppdaterades 2024-07-12