Invasiva arter, 6 hp

Invasiva främmande arter (IAS) utgör ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden globalt i både landbaserade och akvatiska system. I kursen lär du dig mer om detta online och ansikte mot ansikte med andra studenter från våra nio partneruniversitet inom EU GREEN.

Lär dig mer om invasiva arter och träffa lärare och studenter inom EU GREEN

Lär dig mer om Invasiva arter i ett europeiskt sammanhang online och ansikte mot ansikte med studenter och lärare från våra nio partneruniversitet inom EU GREEN. Res till University of Extremadura i Badajoz i Spanien under en vecka i början av juni 2024 och lär dig om invasiva arter i vatten och på land, i fält och på labb.

Invasiva främmande arter (IAS) är ett av de största hoten mot biologisk mångfald globalt i terrestra och akvatiska system (enligt IPBES 2023, FN). I kursen tar vi upp invasiva växt- och djurarters uppkomst, spridning, övervakning och bekämpning. Du kommer att lära dig metoder för att analysera förekomsten av IAS i fält, och om effekterna av IAS på biologisk mångfald. I kursen illustreras hur informerade beslut baserade på olika riskbedömningsmetoder kan fattas för att skydda samhällens biologiska mångfald och de ekonomiska förluster som följer på invasioner av främmande arter. Du kommer också att lära sig om aktuella juridiska bestämmelser som relaterar till IAS och möjligheten att använda medborgarforskning för att engagera samhällsmedborgare att övervaka och förhindra spridning av invasiva arter

Vistelsen i Badajoz

Under vistelsen i Badajoz på University of Extremadura kommer två exkursioner att genomföras. I den ena kommer vi att korsa floden Guadiana för att undersöka förekomsten av invasiva fåglar och introducerade växter. Av särskild betydelse är den gula näckrosen Nymphaea mexicana, som växer på en stor del av floden. Under den andra exkursionen kommer ett elfiske, en typ av provfiskemetod, att genomföras och därefter kommer den specifika sammansättningen av de olika fiskarterna i den akvatiska miljön att analyseras. Dessa arters viktigaste strukturella och ekologiska betydelse kommer att diskuteras. Dessutom kommer ett besök att göras på en fiskevårdsanläggning, ett center med många stora akvarier, där alla arter av sötvattensfisk som introducerats i regionen finns att se i akvarier.

Elfiske, en aktivitet i Badajoz

Labbet i Badajoz.

Allmän information om kursen

Kursen är på masternivå och är endast öppen för studenter på EU GREEN-lärosäten (varav HiG är ett).
KursplanPdf, 503 kB. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
KurslitteraturPdf, 215 kB. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
SchemaPdf, 4 MB. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kostnad: Ingen kursavgift. Ekonomiskt stöd finns att söka för resa och uppehälle.
Datum: 6 maj-25 juni

Studietid och omfattning
Undervisning online: 6 maj-31 maj och 10 juni-25 juni (på halvfart). Undervisning på plats vid University of Extremadura i Badajoz, Spanien: 3 juni-8 juni

Undervisningsspråk: Engelska
Högskolepoäng för deltagande i programmet: 6 hp
Antal platser: 27

Sista ansökningsdag: 3 april

Villkor för antagning

Kursen riktar sig till studenter från EU GREEN och är relevant för studenter som har slutfört 180 ECT, eller motsvarande.

Nivå på engelska: B2, Engelska 6 eller motsvarande

Målgrupp: Kandidatstudenter på tredje året inom jordbruk, biologi, bioteknik, biogeologi, kommunikationsvetenskap, miljövetenskap, teknik, skogsbruk, geografiska informationssystem, landskapsarkitektur, juridik, veterinärmedicin och master / doktorander i relaterade discipliner.

Så här ansöker du

Skicka in ett personligt motivationsbrev och ett CV senast den 3 april till:
Sandra Wright, e-post: sandra.wright@hig.se, eller Lars Hillström, e-post: lars.hillstrom@hig.se

Urvalet av nominerade studenter kommer att slutföras den 8 april, då de nominerade får ett mail av Högskolan i Gävle med vidare instruktioner för formell ansökan.

Efter att du blivit nominerad måste du säkra din plats på kursen genom att skicka in en formell ansökan senast den 16 april. Antagningsbrevet skickas ut den 19 april.

Ekonomiskt stöd

Deltagandet i Blended Intensive Programme kan täckas av ett ERASMUS+ SMS Short Mobility Grant för alla deltagande studenter. Detta ekonomiska stöd kan endast garanteras av den utvalda studentens hemuniversitet. Kontakta din lokala samordnare eller Erasmus/International Relations Office för ytterligare information om det ekonomiska stöd som finns tillgängligt.

Information från universitetet i Extremadura

Användbar information från Universitetet i Extremadura inför veckan i Badajoz.

General information for Erasmus students Länk till annan webbplats.

An Interactive Guide for Exchange Students Länk till annan webbplats.

Ladda hem en folder om kursen

Invasiva främmande arter i ett Europeiskt perspektiv, 6hp Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sandra Wright

Docent i växtpatologi och projektledare BIOVÄX Gävleborg

Sidan uppdaterades 2024-04-23