Elektroteknik

Detta är den teknikvetenskap som handlar om studier och tillämpning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

Högskolan i Gävle har länge bedrivit forskning och utbildning inom elektronik, men i takt med att utbildningsprogrammen ändrats och vi har fått både ett ingenjörsprogram och ett masterprogram i automation har forskningen breddats, varför vi nu använder benämningen elektroteknik.

Vår forskning inom ämnet fokuserar på följande delar:

  • elektrisk mätteknik, särskilt radiomätteknik, med syftet att uppnå energieffektiva komponenter
  • radiokommunikation industrielle miljöer, bland annat med syfte att få en säkrare arbetsmiljö
  • sensorteknik och sensornära signalbehandling, där gassensorer är ett exempel på en tillämpning
  • reglerteknik, med tillämpningar inom industriellt underhåll
  • robotik, med syfte att möjliggöra för äldre att leva ett rikare liv, samt med fokus på säkerhetsfrågor.

Elektrisk mätteknik

Inom elektrisk mätteknik, särskilt radiomätteknik, är en stor del av forskningen vid HiG
inriktad på metoder för att karakterisera icke-linjära dynamiska effekter hos
radio­komponenter och radiosystem, med syftet att uppnå energieffektiva komponenter och ett effektivt utnyttjande av radiofrekvenser. Nyligen har också forskning om metoder att med hjälp av radar undersöka byggelement, detektera sprickor och andra defekter och hitta kablar och fukt i väggar påbörjats.

Radiokommunikation

Inom radiokommunikation har forskningen bl.a. sysslat med trådlös kommunikation i
industriella byggda miljöer. Radiokommunikation används industriellt för säkerhets­kritiska processer och för att miljöövervakning; forskningen syftar således till att få en säkrare arbetsmiljö. Forskning inom satellitkommunikation har också bedrivits.

Sensorteknik och sensornära signalbehandling

Inom området sensorteknik och sensornära signalbehandling har forskningen särskilt handlat om gassensorer. Tillämpningar finns särskilt inom miljöteknik.

Reglerteknik

Inom reglerteknik bedrivs forskning om tillståndsbaserat underhåll i tillverkningsindustri. Forskning har också bedrivits inom reglering av värme och ventilationssystem.

Robotik

Inom robotik sysslar forskningen dels med robotar som skall möjliggöra för äldre att leva rikare liv (området kallas ”Ambient Assistive Living”), dels med säkerhetsfrågor som är viktiga när tjänsterobotar finner nya tillämpningar inom t.ex. tillverkningsindustri och vården.

Pågående forskningsprojekt

Kontaktperson

Daniel Rönnow

Professor Elektroteknik

Kontakta Daniel Rönnow vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Sidan uppdaterades 2024-04-19