AIM – inkluderande mentorsprogram

Projektet AIM (Advancing Inclusive Mentorship) vill öka antalet studenter som väljer att starta eget företag efter avslutade studier. För att öka studenternas kompetens inom entreprenörskap kommer ett mentorprogram att utvecklas inom projektet.

AIM riktar sig till universitetsstudenter som vill utveckla sina idéer och omvandla dem till ett nystartat företag. Genom att utveckla ett mentorprogram för entreprenörskap vill projektet öka kunskapen hos studenter för att starta eget företag.

Mentorsprogrammet för entreprenörsskap kommer att vara öppet för alla med en idé om ett hållbart företag, oavsett bakgrund och egenskaper.

AIM kombinerar insatser från fyra partners som representerar fyra regioner i Europa – Sverige (Högskolan i Gävle), Portugal (University of Évora), Bulgarien (National Management School) och Österrike (BEST Institute). Projektet pågår 2022–2024.

Projektets syfte

Rapporten Missing Entrepreneurs Report (2021) visar att det finns brister mellan studenters ambitioner att starta företag och möjligheten att skaffa sig entreprenörskompetens under sina studier. Projekt AIM syftar till att överbrygga dessa skillnader genom att utveckla studenternas entreprenörsfärdigheter.

Målet med projektet är att öka andelen studenter som väljer att starta eget företag inom fem år efter sin examen från lärosätet.

Detta kommer att göras genom att projektet:

Utvecklar en modell för inkluderande mentorskap för lärosäten och partnerorganisationer (IEMM)

Modellen för inkluderande entreprenörskap (IEMM)

Modellen för mentorskap för inkluderande entreprenörskap (IEMM) innehåller tre delar.

  1. Digitala workshops för studenter kring affärsmässighet, finansiell kompetens och grundläggande digitala färdigheter.
  2. Högkvalitativa praktikplatser som möjliggörs genom ett nära samarbete mellan lärosäte och arbetsgivare.
  3. Mentorskap och individuell feedback.

Modellen ska ge studenter de kunskaper som kan behövas för att omvandla innovativa idéer till nystartade företag. Under projekttiden kommer också studenter vid medverkande lärosäten få möjlighet att testa modellen.

Se en film om mentorskap (filmen är på engelska)

Presentation av projektet (filmen är på engelska).

Är du student och vill starta företag?

Vi vill gärna ha feedback om vilka utmaningar du har när du vill starta ett företag. Med dina svar kan du vara med och påverka hur det nya mentorsprogrammet ska se ut. Du kanske också är intresserad av att delta i mentorprogrammet när det är klart? Några studenter från Gävle har också möjlighet att delta i den pilot av mentorprogrammet som planeras.

Om det här kan vara något för dig så ber vi dig att fylla i vår enkät som finns på projektets webbsida.

Webbinarier

Projektet genomför ett antal webbinarier om olika delar av projektet. Här hittar du filmade inspelningar av de webbinarier som genomförts.

Text

Projektledare

João Santos Gomes, profilbild

João Santos Gomes

Forskare i energisystem

Giuseppe Virga

AIM Logotyp

Samarbetspartners

Högskolan i Gävles logotyp
Best logotyp
National Management School logotyp
University of Evora
Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan uppdaterades 2024-07-02