Gå till eugreenalliance
Sök

Tentamen på annan ort

Du som läser en distansutbildning utan obligatoriska träffar har möjlighet att ansöka om att skriva tentamen på ett annat lärosäte eller lärcentrum.

Gör så här för att ansöka

 1. Kontakta först lärosätet eller lärcentrumet där du önskar skriva din tentamen för att få bekräftat att du kan skriva din tenta där. Tentamen på annan ort ska ske på samma datum och under samma tid som den ges i Gävle.
 2. Ansök sedan via vårt webbformulär om att få skriva tentamen på annan ort.
  Din ansökan måste vara inskickad senast 3 veckor (21 dagar) före tentamenstillfället. Sena ansökningar avslås. Vi gör inga undantag, eftersom vi arbetar för lika behandling (samma regler ska gälla för alla våra studenter).
 3. Din ansökan besvaras normalt inom 5 arbetsdagar. Under sommaren kan svarstiden vara längre. Du får svar via mejl. Kom ihåg att kolla din skräpkorg, ibland fastnar mejlen där. Om du inte får något svar på din ansökan (beviljad eller avslag) via mejl inom 5 dagar från att du gjorde din ansökan, ta då kontakt med studentsupport@hig.se så att vi kan kontrollera att din ansökan nått oss.


Regler för tentamen på annan ort

Vem kan ansöka om tentamen på annan ort?

 • Student som gör militärtjänstgöring
 • Studenter med EVL-avtal

Även andra tvingande skäl att tentera på annan ort kan föreligga.

Godkända platser

Studenten ansvarar själv för att hitta en godkänd tentamensplats. Det ska vara en tentamensanordnare med erfarenheter av att hantera tentamen. Vi godkänner:

 • Universitet och högskolor i Sverige och utomlands
 • Nitus-anslutet studiecentrum/lärcentrum – se nitus.se
 • Ambassader och konsulat utomlands. Vi godkänner även Svenska Kyrkan utomlands, förutsatt att de har vana vid att hantera tentamen.

Bibliotek och privata företag/arbetsplatser är inte godkända tentamensplatser. Vi godkänner inte heller gymnasieskolor.

Du är alltid välkommen att skriva tentamen på Högskolans campus i Gävle, om du inte kan hitta en annan godkänd tentamensplats.

Villkor för tentamen på annan ort

Högskolan i Gävles tentamensordning ska följas vid tentamen på annan ort.

 • En tentamensvakt måste finnas närvarande i rummet under hela skrivtiden. Vi godkänner inte att någon tittar till dig då och då under skrivtiden.
 • Ett jävsförhållande får inte föreligga mellan tentamensvakt och student. Tentamens­vakten får inte vara en släkting eller annan närstående.
 • Tentamen på annan ort ska ske vid samma datum och under samma tid som aktuell tentamen äger rum i Gävle, eller vid annan tid som särskilt beslutats av tentamensfunktionen.
 • Om tentamensplatsen har andra skrivtider kan det vara okej att påbörja tentamen tidigare förutsatt att du som student inte lämnar skrivsalen förrän tidigast 45 minuter efter ordinarie skrivtid börjat. Observera att du som student ansvarar för att informera tentamensenheten om du önskar skriva annan tid.
 • Om du som student skriver din tentamen i utlandet och tidsskillnaden är så pass stor att du behöver skriva din tentamen dagen efter ordinarie tentamenstillfälle behöver du kontakta din examinator för kännedom innan du skickar in din ansökan till oss.
 • Studenten ansvarar för eventuella kostnader, såsom avgifter och resekostnader, som uppkommer i samband med tentamen på annan ort.

Kontaktpersoner på tentamensenheten:

Kerstin Rask och Andrea Hansson

Ska jag anmäla mig till tentamen (på annan ort) i Ladok?
Nej, anmälan i Ladok gäller bara tentamen som skrivs i Gävle.

Får jag en anonymitetskod när jag skriver tentamen på annan ort?
Nej, vid tentamen på annan ort kan du inte skriva din tentamen anonymt.

Kontakt

E-post
studentsupport@hig.se

Telefon 
026-64 81 00

Telefontid
Måndag–torsdag 09.00–10.00
Ingen telefontid 3–28 juli

Publicerad av: Andrea Hansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2024-04-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)