Tentamen på annan ort

Om du läser på distans eller om du befinner dig på annan ort vid tiden för din tentamen har du möjlighet att ansöka om att skriva tentamen på ett annat lärosäte eller lärcentrum.

  1. Kontakta lärosätet eller lärcentrumet där du önskar skriva din tentamen för att få bekräftat att du kan skriva din tenta där. Tentamen på annan ort ska ske på samma datum och under samma tid som den ges i Gävle.
  2. Ansök via vårt webbformulär om att få skriva tentamen på annan ort. Ansökan måste vara inskickad senast 3 veckor före tentamenstillfället. Sen ansökan kan vara skäl för avslag.
  3. Din ansökan besvaras normalt inom 10 arbetsdagar. Under sommaren kan svarstiden vara längre. Om du inte har fått bekräftelse en vecka innan tentamensdatumet kontakta studentcentrum@hig.se.

Regler för tentamen på annan ort

Vem kan ansöka om tentamen på annan ort?

  • Student som läser på distans
  • Student som gör militärtjänstgöring
  • Student som har avslutat sina studier och flyttat från Gävle, men har enstaka tentamina kvar

Även andra tvingande skäl att tentera på annan ort kan föreligga.

Villkor för tentamen på annan ort

Studenten ansvarar själv för att hitta en godkänd tentamensplats. Godkända platser är exempelvis

  • Universitet och högskolor
  • Nitus-anslutet studiecentrum/lärcentrum - se Nitus – Lärcentrum
  • Ambassader och konsulat

Högskolan i Gävles tentamensordning ska följas vid tentamen på annan ort.

En tentamensvakt måste finnas närvarande i rummet under hela skrivtiden. Tentamensvakten ska kontrollera studentens identitet, kontrollräkna antalet inlämnade svarsblad och kontrollera att endast tillåtna hjälpmedel används.

Ett jävsförhållande får inte föreligga mellan tentamensvakt och student.

Tentamen på annan ort ska ske vid samma datum och under samma tid som aktuell tentamen äger rum i Gävle, eller vid annan tid som särskilt beslutats av tentamensfunktionen.

Studenten ansvarar för eventuella kostnader, såsom avgifter och resekostnader, som uppkommer i samband med tentamen på annan ort.

Ska jag anmäla mig till tentamen (på annan ort) i Ladok?
Nej, anmälan i Ladok gäller bara tentamen som skrivs i Gävle.

Får jag en anonymitetskod när jag skriver tentamen på annan ort?
Nej, vid tentamen på annan ort kan du inte skriva din tentamen anonymt.


Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon
026 - 64 85 00 (växel)

Telefontider
Nås säkrast 08:00 - 09:30. Övrig tid nås vi via e-post.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-06-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)