Tentamen på annan ort

Om du läser på distans eller om du befinner dig på annan ort vid tiden för din tentamen har du möjlighet att ansöka om att skriva tentamen på ett annat lärosäte eller lärcentrum.

  1. Kontakta lärosätet eller lärcentrumet där du önskar skriva din tentamen för att få bekräftat att du kan skriva din tenta där. Tentamen på annan ort ska ske på samma datum och under samma tid som den ges i Gävle.

  2. Ansök via vårt webbformulär om att få skriva tentamen på annan ort. Ansökan måste vara inskickad senast 3 veckor före tentamenstillfället. Om du skickar in din ansökan för sent behandlar vi den inte.

  3. Din ansökan besvaras normalt inom 10 arbetsdagar, under juli månad är handläggningstiden längre. Om du inte har fått bekräftelse en vecka innan tentamensdatumet kontakta studentcentrum@hig.se. Respektive akademi beslutar att bevilja eller avslå en ansökan om tentamen på annan ort.

Riktlinjer för tentamen på annan ort

Vem kan ansöka om att skriva tentamen på annan ort?
Du som läser ett program eller en kurs på distans via internet kan ansöka om att skriva din tentamen på annan ort. Vi kan även godkänna andra skäl att tentera på annan ort, till exempel militärtjänstgöring eller andra tvingande skäl.

Läser du på ett studieortsbaserat program, till exempel sjuksköterske- eller socionomprogrammet? Då skriver du din tentamen på studieorten eller på campus i Gävle, och ska anmäla dig via Ladok. Du ska alltså INTE ansöka om tentamen på annan ort.

Vem ordnar en plats där jag kan skriva min tentamen?
Du ansvarar själv för att kontakta det lärosäte som du vill tentera på.

Vilka platser är godkända att skriva på?
Godkända platser är universitet, högskolor och studiecentrum eller lärcentrum. Högskolan i Gävles tentamensföreskrifter och ordningsregler ska följas. Svensk ambassad eller svenskt konsulat kan vara tillåtet om säkerheten anses tillräckligt god. En tentamensvakt måste finnas närvarande i rummet under hela skrivtiden. På Nitus kan du söka efter ett lärcentrum nära dig.

Kan jag skriva min tentamen på annan dag eller tid än den ges i Gävle?
Nej, tentamen på annan ort ska ske på samma datum och under samma tid som vid ordinarie studieort.

Lärosätet där jag vill tentera tar ut en administrativ avgift — vem betalar?
Du står själv för eventuella kostnader som uppkommer i samband med tentamen på annan ort.

Ska jag anmäla mig till tentamen (på annan ort) i Ladok?
Om du kommer att skriva din tentamen på annan ort än Gävle ska du inte anmäla dig till tentan i Ladok. Anmälan i Ladok gäller bara tentamen som skrivs på campus i Gävle.

Får jag en anonymitetskod när jag skriver tentamen på annan ort?
Nej, vid tentamen på annan ort kan du ej skriva din tentamen anonymt.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-07-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)