David Hallman, profilbild

David Hallman

Universitetslektor, docent i arbetshälsovetenskap, Med. Dr

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

073-6266413

david.hallman@hig.se

Om forskaren

David Hallman tillhör forskargruppen Centrum för belastningsskadeforskning och forskar om hälsofrämjande fysisk aktivitet och stillasittande i arbetslivet. Han intresserar sig bland annat för hur olika mönster av fysisk aktivitet och stillasittande på arbetet och fritiden kan bidra till bättre hälsa och minskad risk för ohälsa och kroppsliga besvär. David forskar även inom flexibelt arbete och hälsa, implementering av aktivitetsbaserade kontor samt samverkan mellan psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

David Hallman är vetenskaplig ledare i ett av Högskolan i Gävles strategiska forskningsområden: Hälsofrämjande arbete Länk till annan webbplats.

David Hallman har en filosofie magisterexamen i psykologi.

Aktuell forskning

 • Betydelsen av psykosociala förhållanden i arbetsmiljön för fysisk belastning, smärta och sjukfrånvaro i äldreomsorgen
  (Projektet finansieras av AFA)
 • Övergången till aktivitetsbaserat kontor: Processen och resultatet
  (Projektet finansieras av Trafikverket)
 • Flexibelt arbete: möjlighet eller utmaning
  (Programmet finansieras av Forte)
 • Klassificering av smärta i nacke-skuldra hos arbetare
  (Projektet finansieras av Fortecentret Kroppen i arbete - från problem till potential)
 • Folkhälsovetenskap
 • Arbetsfysiologi
 • Stress och hälsa

Sidan uppdaterades 2024-04-18