Kurser inom Future-Proof Cities

Doktoranderna inom företagsforskarskolan läser under sin utbildning gemensamma kurser. Kurserna ges av de lärosäten som samarbetar inom forskarskolan.

Forskarskolans tvärvetenskapliga inriktning betonas genom kurser som Samskapande i forsning inom hållbar stadsutveckling, Resilienta social-ekologiska system och Urbana studier.

Doktoranderna inom forskarskolan kommer även att stärkas genom metodkurser, vetenskapsteori samt seminarie- och kommunikationsträning.

Nu avser kurserna FPC+. Våra första doktorander inom Future-Proof Cities har läst sina kurser.

Här finns aktuell kurskatalog.

Vem kan läsa kurserna?

Kurskatalog Future-Proof Cities

Kurserna ingår i forskarskolan för våra doktorander men vissa kurser är även öppna för andra doktorander.

Företagsrepresentanter inom forskarskolan kan vara med i moment inom kurser och seminarier men kommer då inte att examineras eller erhålla högskolepoäng.

Kurser som ingår i forskarskolan

Kurserna presenteras under den period de startar, vissa kurser pågår dock över fler terminer.

Vårtermin
Seminariekurs: Kritisk diskussion av forskningslitteratur/
Seminar course: Critical Discussion of Scientific Literature, 2,5 hp

Samskapande i forskning inom hållbar stadsutveckling/
Co-creation, 5 hp

Hösttermin
Resilienta social-ekologiska system: "Naturresursförvaltning och resiliensbyggnad av socialekologiska system"/
Resilient Social-Ecological Systems: "Natural Resource Management and Resilience Building of Socialecological systems", 5 hp

Vårtermin
Urbana studier/ Urban Studies, 5 hp

För dig från näringslivet

Är du företagare inom forskarskolan, kontakta
Emma Björkenstam – Näringslivskoordinator, Gavlefastigheter
E-post: emma.bjorkenstam@gavlefastigheter.se

Kontaktperson

Kourosh Tatar, profilbild

Kourosh Tatar

Teknologie doktor och studierektor

Sidan uppdaterades 2024-04-16