Organisation inom forskarskolan

Future-Proof Cities och FPC+ leds av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens universitet.

Inom forskarskolan finns följande grupper och ansvarsområden. Projektet har även en internationell referensgrupp, en grupp för näringslivet samt olika projektgrupper.

Styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för att forskarskolan drivs i linje med den, av KK-stiftelsen, beviljade ansökan samt de samverkansavtal som finns mellan medverkande högskolor. Målet är också att ge forskarskolan en tydlig roll i olika nätverk som arbetar med hållbar stadsutveckling. Styrgruppen utses av vicerektor vid Högskolan i Gävle.

Thomas Nylund – VD Effen Konsult, tekn.dr h.c., ordförande
thomas@effen.se

Emma Björkenstam – Näringslivskoordinator, Byggdialog AB - vice ordförande
emma.bjorkenstam@byggdialog.se

Stephan Barthel – Professor, forskningsledare Högskolan i Gävle
stephan.barthel@hig.se

Mats Rönnelid – Professor, Högskolan Dalarna
mrd@du.se

Fredrik Wallin – Universitetslektor, Mälardalens universitet
fredrik.wallin@mdh.se

Robert Brånn – chef Bygg och Fastighetsutveckling, Kfast (Eskilstuna Kommunfastigheter AB) Robert.Brann@kfast.se

Magnus Höijer – Sektorschef Välfärd, Gävle kommun
magnus.hoijer@gavle.se

Linda Nilsson – Verksamhetschef Plan- och markavdelningen, Borlänge kommun
linda.nilsson1@borlange.se

Karin Ahlström – Doktorand FPC
karin.ahlstrom@mdu.se

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leds av programdirektören och ansvarar för att driva forskarskolan och ta fram samt genomföra kurserna som ingår i forskarskolan. Gruppen har även ansvar för avtal mellan högskolorna samt mellan medverkande företag och att tillse att dessa följs.

Patrik Sörqvist – Professor, programdirektör Högskolan i Gävle
patrik.sorqvist@hig.se

Ola Eriksson – Professor, Högskolan i Gävle
ola.eriksson@hig.se

Chris Bales – Professor, biträdande programdirektör Högskolan Dalarna
cba@du.se

Eva Thorin Professor, biträdande programdirektör Mälardalens universitet
eva.thorin@mdh.se

Kourosh Tatar – Universitetslektor, forskarstudierektor Högskolan i Gävle
kourosh.tatar@hig.se

Anna Näsman – Kommunikationsansvarig, Högskolan i Gävle
anna.nasman@hig.se

Adjungerad:
Emma Björkenstam –
Näringslivskoordinator, Byggdialog AB
emma.bjorkenstam@byggdialog.se

Eva Karlberg – Administratör, Högskolan i Gävle
eva.karlberg@hig.se

Malin Ekeberg – Controller, Högskolan i Gävle
malin.ekeberg@hig.se

Sidan uppdaterades 2024-04-16