Vår och höstmöten

Future-Proof Cities har planerat två möten per år för att dela erfarenheter. Dessa möten alternerar mellan medverkande lärosäten.

Tidigare möten och dokumentation

Höstmöte 2023

Den 7-8 november stod Högskolan Dalarna och Kopparstaden värd för årets höstmöte. Doktorandernas forskning sammanfattades i detta kompendium. Pdf, 456.1 kB.

Vårmöte 2023

Den 28-29 mars hade forskarskolan vårmöte, där även FPC+ var inbjudna. Temat var Socialt hållbar stadsutveckling och innefattade ett studiebesök i Andersberg där Gävle Kommun bedriver satsningen Stadsdelslyftet. Kompendiet från vårmötet hämtar du här. Pdf, 1.8 MB.

Höstmöte 2022

16-17 november samlades forskarskolan i Västerås då Mälardalens universitet stod värd för höstmötet.

Temat beskrevs så här: Sverige och Europa befinner sig i en energikris och detta drabbar såväl svenska företag och hushåll, såväl som offentlig sektor. Hållbarhetsfrågan har aldrig varit mer angelägen än nu vad gäller utvecklingen av våra städer. Välkommen till två spännande dagar för att diskutera dessa framtidsfrågor som även innehåller diskussioner om samverkan för hållbar stadsutveckling utifrån Mälarenergis erfarenheter.

Våra doktorander hade en posterutställning, och deras posters hämtar du här Pdf, 3.1 MB.. Pdf, 3 

Vårmöte 2022

23-24 mars samlades vi i Borlänge med tema klimatneutrala städer 2030. Borlänge, Gävle och Eskilstuna som är med i FPC har alla nyligen blivit utsedda av Viable Cities för att anta utmaningen klimatneutral stad till 2030 och vi hade en workshop om Borlänges satsning. Kompendiet från vårmötet 2022 hittar du här. Pdf, 793.3 kB.

Vårmöte 2021

29-29 april med tema samskapande (co-creation) av ny kunskap med både externa och interna föredragshållare. Detta möte var digitalt.

Höstmöte 2021

20-21 oktober med tema Innovation. Mötet ägde rum i Gävle, med vissa deltagare som medverkade digitalt. Kompendiet från höstmötet 2021 hittar du här Pdf, 1.5 MB..Pdf, 2 MB..

Sidan uppdaterades 2024-04-16