Crime and social harms

Inom programmet bedrivs tvärvetenskaplig forskning i samverkan med det praktiska fältet, för att studera utvecklingen och konsekvenserna av olika typer av våld och brottslighet samt på vilka sätt dessa kan förebyggas och motverkas.

Brottslighet och våld har stora konsekvenser för människors hälsa och livsvillkor på flera nivåer, men konsekvenser avgörs även av samhällets gensvar på brott och utsatthet.

Könsrelaterat våld i olika former är utbrett i nära relationer såväl som på offentliga och digitala arenor och medför stora begränsningar av de utsattas livsutrymme, välmående och rättigheter. I bostadsområden bidrar koncentration av brottslighet till ökad segregation och utanförskap samt bidrar till ekonomiska svårigheter, arbetslöshet och upprepad utsatthet för brott för de som bor i dessa områden.

Organiserad brottslighet och ekonomisk brottsligheten inom näringsliv och välfärd hänger tydligt samman och medför att samhället går miste om skatteintäkter, att borgenärer förlorar pengar och konkurrensen snedvrids. Redovisningsbrott, utnyttjande av arbetskraft och bedrägerier inom välfärdssektorn leder även till osäkra anställningar samt tar stora samhällsresurser i anspråk. För samhället som helhet får våld och brottslighet inte bara välfärdskonsekvenser som otrygghet, utan kan i förlängningen bli systemhotande genom att urholka tilliten och förtroendet för vår välfärdsmodell samt bidra till polarisering och marginalisering. Utsatthet för våld, ett bristande samhälleligt skyddsnät och strukturer som bidrar till ojämlikhet är dessutom tydligt relaterade till ohälsa.

Forskningsprogrammet Crime and social harms syftar till att bidra med kunskap kring hur brottslighet och våld kan förebyggas och motverkas samt vilka konsekvenser brott och våld får för individ- och folkhälsa samt för välfärden.

Aktuellt

Webbinarieserie: Crime and social harms

Tema: Våldsutsatta kvinnors och barns rätt till boende
20 maj kl. 12.00-13.30

Urval av pågående forskningsprojekt

Debattartiklar och publikationer

Media

Programansvariga

Amir Rostami, profilbild

Amir Rostami

Professor kriminologi

Kontakta Amir Rostami vid frågor rörande forskningsprogrammet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Sara Skoog Waller, profilbild

Sara Skoog Waller

Lektor i psykologi och programansvarig

Kontakta Sara Skoog Waller vid frågor rörande forskningsprogrammet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Börje Leidhammar, profilbild

Börje Leidhammar

Adjungerad professor i juridik och programansvarig

Kontakta Börje Leidhammar vid frågor rörande forskningsprogrammet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Seminarium: Näringslivet – de kriminella nätverkens guldkalv

Ett seminarium som arrangerades av Stockholms Handelskammare den 16 januari 2024. Vid seminariet släpptes rapporten ”Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet”. Deltog vid seminariet gjorde bland annat Amir Rostami som är medförfattare till rapporten.

Se seminariet i efterhand Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-20