Wimanska priset

Wimanska priset är Sveriges Ingenjörers årliga pris för bästa examens­arbete på högskoleingenjörsnivå.

Ansökan för innevarande år ska vara inlämnad senast 28 februari. Högst ett examensarbete från Högskolan i Gävle nomineras till den nationella priskommittén.

Kravspecifikation

  • Examensarbete för innevarade års pris ska ha färdigställts under föregående år.
  • Omfattningen får vara högst 22,5 hp, men kan ha utförts av flera personer.
  • Arbetet ska vara ett slutarbete för hela utbildningen. Det får således inte vara ett arbete för en uttagen kandidatexamen inom ramarna för en civilingenjörsutbildning eller motsvarande.

Stipendiets syfte är att stimulera kvaliteten på examensarbetet. Arbetena bedöms efter ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade. Kreativitet, integration av kunskaper, användbarhet och disposition är några av kriterierna.

Nomineringen görs av Sveriges tekniska högskolor och universitet och är alltså inte öppen för enskilda studenter. En särskild priskommitté granskar inkomna arbeten och lämnar därefter förslag till Sveriges Ingenjörers styrelse som utser pristagarna. Prissumman är 50 000 kr.

Bedömningskriterier för Wimanska Priset

(fastställda av Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse 2003-06-27–28)

1 Ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå
1.1 Rätt nivå
1.2 Väl dokumenterat och väl valt bakgrundsmaterial
1.3 Genomtänkt metodik
1.4 Stringent behandling
1.5 Teoridel och experiment kompletterar varandra
1.6 God förtrogenhet med använd teknik
1.7 Integration av kunskaper från olika delar av utbildningen
1.8 Kreativitet och självständighet
1.9 Analys av resultaten, framåtsyftande diskussion
1.10 Framsteg i ämnet
1.11 Nytta/användbarhet

2 Presentation av examensarbetet
2.1 Pedagogisk disposition av ämnet och av presenterat material
2.2 Rätt volym och val av illustrationer och bilagor
2.3 Allmän språkbehandling och balanserad fackterminologi

Övrigt: För bedömning måste både ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå samt presentationen av arbetet vara fullgoda.

Uppgiftsformulär för Wimanska priset Word, 29 kB.

Ansökan Wimanska priset

Är ni flera personer som söker tillsammans, till exempel för ett gemensamt examensarbete så måste var och en fylla i ett ansökningsformulär.gatuadress, postnummer och ort


Bilagor
Bifoga det som krävs enligt reglerna för stipendiet. Använd helst word eller pdf och döp filerna till "ditt namn_exarbete".
Här kan du lämna kompletterande information rörande din ansökan. Har du en medsökande till stipendiet (t.ex. i samband med gemensamt ex-arbete) ska den personens namn anges här. Medsökande måste också fylla i ansökningsformuläret.

Vinnare av Wimanska priset 2022

Martin Larsson och Hannes Olsson, maskiningenjörsstudenter vid Högskolan i Gävle, får Sveriges ingenjörers årliga pris på 50 000 kronor för landets bästa examensarbete. De får priset för att ha ökat konkurrenskraften och prestandan hos ett verktyg för skärande bearbetning.

Martin Larsson och Hannes Olsson, vinnare av Wimanska priset 2022.

Priset består av 50 000 kronor och ett diplom. – Martin Larssons och Hannes Ohlssons exjobb är ett bra exempel på det vi så ofta kallar ingenjörskonst. De har använt matematiska modeller för att förbättra tekniken så maskinerna blir bättre och kostnaderna sjunker, vilket utgör en grund för produktutveckling, säger Ulrika Lindstrand förbunds­ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Martin Larsson såg det som en vinst att bara bli utsedd till Gävles kandidat till den nationella uttagningen, ett kvitto på att de gjort ett riktigt bra jobb. – Och så är det ju jättekul att mäta sig med de andra lärosätena. Att vi sedan vann priset är ju fantastiskt roligt och det visar också att vår utbildning är absolut i klass med övriga lärosäten.

Han arbetar nu som utvecklingsingenjör på Sandvik AB och säger att det var det jobb som han siktat in sig på redan innan utbildningen. – Utbildningen var klockren, just maskiningenjörsprogrammet är väldigt bred och det var bra. Jättehärligt och med den kunskapen och det här priset i ryggen ser jag en väldigt ljus framtid, säger Martin Larsson.

Hannes hade hört om lite om priset innan och att sedan också vinna det tycker han är otroligt roligt och faktiskt svårt att riktigt greppa fortfarande.

- Ett kvitto på att vi gjort ett bra jobb och en tacksam belöning för allt slit som varit. Samtidigt visar arbetets resultat en utvecklingspotential hos stöddockan och kraften av att använda optimering.

Han arbetar nu som maskinkonstruktör på ingenjörsföretaget Etteplan och säger att han trivs så bra, att det känns helrätt.

- Framtiden ser väldigt ljus ut, jag trivs så bra där jag är och jag ser stora möjligheter att utvecklas och göra sådant jag tycker är roligt. Och det kommer bara att bli bättre, säger Hannes Olsson.

Båda vill också rikta ett tack till sina handledare, Per Blomqvist utbildningsledare vid Högskolan i Gävle och Martin Norén på Etteplan.

Kontaktperson

Per Ängskog, profilbild

Per Ängskog

Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

Sidan uppdaterades 2024-04-11