Stipendier för Högskolans studenter

Du som studerar eller nyligen har avslutat dina studier vid Högskolan i Gävle har möjlighet att söka ett flertal stipendier. På den här sidan hittar du information om vilka kriterier som gäller, sista ansökningsdag och stipendiebeloppets storlek för de stipendium som riktar sig till studenter vid Högskolan i Gävle.

Ansöka om stipendium

Du skickar din ansökan direkt till donatorerna. Vanligtvis ska du bifoga betygsutdrag från Ladok och examensarbete till din ansökan, men även andra bilagor kan efterfrågas.

Följande uppgifter är dock alltid obligatoriska:

  • för- och efternamn
  • personnummer
  • mejladress
  • telefonnummer

Om du har frågor om något stipendium kontaktar du donatorerna direkt. Donatorer når oss som vanligt via mejl stipendier@hig.se

Anna Lisa Detlow-Bergs stipendiefond

Ett eller flera stipendier delas ut för att främja vidareutbildning inom vårdyrket. Stipendiet delas ut som en belöning för utmärkt studieprestation, i första hand till personer med sjuksköterske- eller specialistsjuksköterskeexamen.

Fullständiga villkor och ansökan för Anna Lis Detlow-Bergs stipendieform

Björn Lundén Informationsstipendium – för ekonomistudenter inom redovisning

Som ett av Sveriges ledande kunskaps- och programvaruföretag inom redovisning, skatt och deklaration vill vi stimulera studenter som väljer att fördjupa sig inom dessa områden. Ett stipendium på 10 000 kr till årets bästa uppsats om den pågående digitaliseringen på redovisningsområdet.

Fullständiga villkor och ansökan för Björn Lundéns Informationsstipendium Länk till annan webbplats.

ESRI Student of the Year Award – Årets GIS-projekt

Ett stipendium motsvarande 500 dollar (US) delas ut, alternativt 500 dollar och en resa till en Esri-konferens i USA. Stipendiet är en belöning för väl genomfört projekt, examensarbete eller annat arbete där Esri-programvara har använts.

För frågor och ansökan kontakta Esri Sverige

Handelssocietetens i Gefle Rotarystipendier

2022 utlystes två stipendier på vardera 20 000 kronor av Handelssocietetens stipendiefond. Du behöver vara under 23 år och ha ett specialintresse som du vill utveckla.

Läs mer och ansök via Gefle-Valbo Rotaryklubb Länk till annan webbplats.

Knowit Gävleborgs innovationsstipendium

Ett stipendium på max 34 100 kronor delas ut till student/studenter som har gjort ett innovativt examensarbete inom valfritt ämnesområde.

Läs mer hos Knowit Länk till annan webbplats.

Odd Fellowlogen nr 160 Pehr Muréns stipendiefond

Ett stipendium på 8 000 kr onor delas ut för utmärkta studieprestationer inom lärarutbildningen.

Stipendium från Odd Fellowlogen nr 160 Pehr Muréns Stipendiefond nr 1

Odd Fellowlogen nr 160 Pehr Muréns Stipendiefond nr 1 utdelar varje år ett stipendium på 8 000 kr till studerande vid Högskolan i Gävle. Stipendiet utgör en belöning för utmärkta studieresultat inom Lärarprogrammet med inriktning mot grundskolans tidigare eller senare år. Särskild hänsyn ska tas till examensarbete, som endast får ha en författare. Stipendiet kan ej delas mellan flera sökande.

Till ansökan ska bifogas godkänt examensarbete. Examensarbetet får inte vara äldre än 12 mån räknat från sista ansökningsdag. Kopia på betyg i Ladok bifogas ansökan.
Stipendiet utdelas varje år vid ett tillfälle som bestäms efter överenskommelse mellan donator och Högskolan.

Förslag till stipendiat bland de sökande beslutas av donator. Lärare har möjlighet att föreslå stipendiater utöver dem som lämnat ansökan.

Ansökan ska vara Odd Fellowlogen nr 160 Pehr Murén tillhanda senast 1 februari varje år. Ansökan sker via anvisat webbformulär.

Ansökan med godkänt examensarbete och betygskopia sänds till logen via följande adress: b-160@oddfellow.se

Omvårdnad Gävles stipendium

Ett stipendium på 10 000 kronor delas ut för utmärkta studieprestationer inom äldre- och handikappomsorgsområdet. Examensarbeten som belyser genus- och jämställdhetsperspektiv har företräde vid bedömningen.

För frågor och ansökan kontakta Omvårdnad Gävle

Radarbolagets radioteknikstipendium

Ett stipendium på 20 000 kronor delas ut för utmärkt studieprestation inom radioteknik. Examensarbeten på avancerad nivå har företräde vid bedömningen.

För frågor och ansökan kontakta Radarbolaget AB

Sandvikens kommuns lärarstipendium

Ett stipendium på 10 000 kronor delas ut för utmärkta studieprestationer och väl genomfört examensarbete, främst inom lärarutbildningen. Examensarbetet belyser och visar nya metoder som gagnar elever med inlärningssvårigheter.

För frågor och ansökan kontakta Sandvikens kommuns FoU-enhet

Stiftelsen Gästrikeregionens miljö

Ett eller flera stipendier på max 15 000 kronor delas ut för utmärkta studieprestationer. Särskild hänsyn tas till examensarbete inom stiftelsens verksamhetsområde och en hållbar utveckling. Sökande ska studera inom området samhällsvetenskap, teknik eller naturvetenskap.

Mer om information stiftelsen samt villkor och ansökningsinformation

Tekniska föreningens stipendium

Ett stipendium på 8 000 kronor delas ut för framgångsrika studier och ett utmärkt examensarbete inom ett tekniskt ämnesområde med anknytning till Gävle och dess närområde. Till ansökan bifogas godkänt examensarbete samt betygsutdrag från Ladok.

För frågor och ansökan kontakta Tekniska föreningen i Gävle Länk till annan webbplats.

Vårdförbundet omvårdnadsstipendium (kandidat och magister)

Ett stipendium på 5 000 kronor delas ut för väl genomfört examensarbete på kandidatnivå inom ämnesområdet omvårdnad. Det andra stipendiet är på 10 000 kr och utgör en belöning för ett väl genomfört examensarbete på magisternivå inom ämnesområdet omvårdnad.

Stipendier från Vårdförbundet Gävleborg kandidatnivå och magisternivå

Vårdförbundet Gävleborg utdelar varje år två stipendier till studerande vid Högskolan i Gävle. Det ena stipendiet är på 5 000 kr och utgör en belöning för ett väl genomfört examensarbete på kandidatnivå inom ämnesområdet omvårdnad. Det andra stipendiet är på 10 000 kr och utgör en belöning för ett väl genomfört examensarbete på magisternivå inom ämnesområdet omvårdnad.

För båda stipendierna gäller:
Vid bedömning kommer vikt att läggas vid vad som är relevant för sjuksköterskeyrkets utveckling. Stipendierna kan delas mellan studenter som utfört ett gemensamt examens­arbete, men inte mellan flera examensarbeten på samma nivå. För att erhålla stipendium krävs medlemskap i Vårdförbundet. Beslut angående stipendiet fattas av Vårdförbundet Gävleborg.

En kort presentation av examensarbetet förväntas på årsmötet för att erhålla stipendiet. När examensarbetet presenteras ska författaren vara närvarande, är det flera personer som står som författare ska samtliga vara närvarande.

Till ansökan ska bifogas godkänt examensarbete. Examensarbetet får inte vara äldre än 12 mån räknat från datum 2022-08-15. Betygsdatum i Ladok gäller.

Stipendiet utdelas varje år vid Vårdförbundet Gävleborgs årsmöte.

Ansökningar ska vara Vårdförbundet Gävleborg tillhanda senast 15 augusti 2023. Ansökan sker via info.gavleborg@vardforbundet.se

Uppgifter som måste finnas med:

  • Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer
  • Vilket stipendium du eller ni söker
  • Examensdatum
  • Bifoga examensarbete
  • Bifoga examensbetyg

För frågor och ansökan kontakta Vårdförbundet Gävleborg

Wimanska priset

Ett examensarbete nomineras till den nationella priskommittén. Stipendiet på 50 000 kronor delas ut för bästa examensarbeten för högskoleingenjörsexamen.

Fullständiga villkor och ansökan Wimanska priset

Sidan uppdaterades 2024-05-06