Elitidrott och studier

Vid Högskolan i Gävle är det möjligt för dig som elitidrottare att förbereda dig för livet efter idrottskarriären samtidigt som du är aktiv. Du kan kombinera din elitidrottssatsning med studier och bli en EVL-student.

Riksidrottsförbundet (RF) har utsett Högskolan i Gävle till ett Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) från och med hösten 2020. Som ett Elitidrottsvänligt lärosäte ger vi i möjligaste mån stöd till elitidrottande studenter för att underlätta satsningen på dubbla karriärer - både studier och idrott.

Vi ser över möjligheterna för dig som är toppsatsande idrottare att skapa en anpassad studiegång och möjlighet till dubbla karriärer under studietiden. Till­sammans med en koordinator ses dina möjligheter över för hur du ska kunna, i möjligaste mån, genomföra din utbildning samtidigt som du satsar på din idrott.

Möjligheten riktar sig till dig som bedriver elitidrott i en sådan omfattning, att studieanpassningar av olika slag är nödvändiga för att kunna kombinera bägge satsningarna.

Som elitidrottande student skriver du ett elitidrottsavtal med Högskolan i Gävle som preciserar både dina och högskolans åtaganden. Avtalet är en förutsättning för att du som student ska få möjlighet att kombinera elitidrott och studier, och bli en EVL-student.

Elitidrottsavtal

Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kunna kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå. Gäller junior- såväl som seniornivå.

För att omfattas av högskolans definition av elitidrottare ska du vara antagen till kurs eller program vid Högskolan i Gävle samt uppfylla Högskolans definition av elitidrottare:

 • Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets (72) specialidrotts­förbund (SF)
 • Idrottare som är potentiell eller aktuell landslagsidrottare på junior- eller seniornivå som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga.
 • Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå
 • Lagidrottare som deltar i landslagets utvecklingsverksamhet
 • Lagidrottare som spelar i någon av de två högst nationella serierna (under förutsättning att det finns minst fyra serier totalt i lagidrotten)
 • Huvudtränare för individuell elitidrottare, elitlag, förbundskapten för landslag, förbundstränare och förbundsdomare på nationell och internationell nivå.

En förutsättning för att du ska omfattas av elitidrottsavtalet är att du kan styrka ditt idrottsutövande genom intyg från ditt specialidrottsförbund (SF) eller din idrotts­förening.

Så här ansöker du:

 1. För att kunna ansöka om att bli EVL-student måste du först ha ansökt och blivit antagen till någon av våra utbildningar – ett program eller en kurs.
 2. Använd en av blanketterna nedan och begär ett intyg att du uppfyller kraven för en EVL-student antingen från ditt specialidrottsförbund eller idrottsförening. Notera att intyget ska vara signerat med handskrivna signaturer.
 3. Mejla intyget till DK-koordinator vid Högskolan i Gävle, som bekräftar din status som EVL-student.

Det finns två olika avtal

Är du potentiell eller aktuell landslagsutövare krävs intyg från ditt specialidrotts­förbund, och du använder Riksidrottsförbundets blankett:

Är du elitidrottsstudent som vill kombinera elitidrott och utbildning krävs intyg från din idrottsförening, och du använder Högskolan i Gävles blankett.

Det här erbjuder vi dig

Som EVL-student får du tillgång till studievägledning och i möjligaste mån hjälp med individuell anpassning av dina studier, till exempel när det gäller studietakt och studieplan. Vid behov ser vi också över möjligheterna få en flexibel utformning av examinationen, utifrån den aktuella utbildningens förutsättningar. Vi förväntar oss att du har en god framförhållning i dina studier och tar en tidig kontakt med utbildnings­ledare och kursansvarig eller motsvarande vid behov av hjälp.

Som antagen EVL-student får du:

 • Tillgång till en kontaktperson, en dubbla karriärer-koordinator (DK-koordinator) som hjälper dig med kontaktvägar till idrottslig support i samarbete med Högskolans samverkansaktörer inom idrott, studievägledning och karriärsval.
 • Möjlighet att ingå i ett nätverk med andra elitidrottare med erbjudanden om före­läsningar och sociala aktiviteter.
 • Möjlighet att söka elitidrottsstipendium via Riksidrottsförbundet (gäller dig som är potentiell eller aktuell landslagsutövare).

FAQ - Elitidrott och studier vid Högskolan i Gävle

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om att kombinera elitidrott med studier vid Högskolan i Gävle.

”En "dubbel karriär" inom idrotten sammanfattar kraven på elitidrottare att framgångsrikt påbörja, utveckla och slutföra en elitidrottskarriär som en del av en livslång karriär, i kombination med strävan efter utbildning.”

 • Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets (72) specialidrottsförbund (SF)
 • Idrottare som är potentiell eller aktuell landslagsidrottare på junior- eller seniornivå som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga.
 • Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå
 • Lagidrottare som deltar i landslagets utvecklingsverksamhet
 • Lagidrottare som spelar i någon av de två högst nationella serierna (under förutsättning att det finns minst fyra serier totalt i lagidrotten)
 • Huvudtränare för individuell elitidrottare, elitlag, förbundskapten för landslag, förbundstränare och förbundsdomare på nationell och internationell nivå.

Du som lever upp till Högskolan i Gävles definition av elitidrottare kan skriva ett elitidrottsavtal med högskolan om du är antagen till en utbildning vid Högskolan i Gävle. En förutsättning för att du ska omfattas av elitidrottsavtalet är att du kan styrka ditt idrottsutövande genom intyg från ditt specialidrottsförbund (SF) eller din idrottsförening.

Om du är potentiell eller aktuell landslagsutövare krävs intyg från ditt specialidrottsförbund, och du använder Riksidrottsförbundets blankett.

Om du är elitidrottsstudent som vill kombinera elitidrott och utbildning krävs intyg från din idrottsförening, och du använder Högskolan i Gävles blankett.

Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kunna kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå. Avtalet behövs för att högskolan ska kunna göra studieanpassningar åt dig.

Du skriver under elitidrottsavtalet först när du blivit antagen vid studier på Högskolan i Gävle och du lever upp till vår definition av elitidrottare.

Om du är potentiell eller aktuell landslagsutövare krävs intyg från ditt specialidrottsförbund, och du använder Riksidrottsförbundets blankett.

Blankett för EVL-intyg från specialidrottsförbundPdf, 331 kB. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du är elitidrottsstudent som vill kombinera elitidrott och utbildning krävs intyg från din idrottsförening, och du använder Högskolan i Gävles blankett.

Blankett för EVL-intyg från idrottsföreningPdf, 507 kB. Pdf, 75.9 kB. Länk till annan webbplats.

Ditt elitidrottsavtal gäller så länge du är student vid Högskolan i Gävle och så länge du idrottar på den nivån du intygat när du ansökt om avtalet. Vi vill dock att du meddelar till DK-koordinator om du byter klubb eller nivå på ditt idrottande under perioden så att vi kan ha uppdaterade listor på våra elitidrottsstudenter. Du behöver också meddela DK-koordinator när du avslutat dina studier eller inte idrottar på elitidrottsnivå längre.

Elitidrottsavtalet innebär att du får hjälp med studieanpassningar när idrottandet krockar med dina studier, de kan handla om allt från fördröjd studietakt till anpassningar vid examination.

För att elitidrottsavtalen ska fungera krävs att du planerar ditt idrottande med dina studier och att du i ett tidigt skede meddelar utbildningsledare/kursansvarig/
studievägledare samt berörda lärare när du har behov av en studieanpassning.

Kontakta i första hand utbildningsledare/kursansvarig/studievägledare så att de får möjlighet att förtydliga och hjälpa dig göra justeringar i din studietakt och kontakta i andra hand DK-koordinator på Högskolan i Gävle.

Om du t.ex. är antagen på ett helfartsprogram som går på Campus vid Högskolan i Gävle så innebär en fördröjd studietakt att du tillsammans med din utbildningsledare/kursansvarig/studievägledare tillsammans lägger upp en plan på vilka kurser du ska läsa varje termin, det kan t.ex. bli så att du termin 1 läser moment 1 och 3 och hoppar över moment 2 och 4 som du sedan läser när dina kursare läser termin 3. Det är viktigt att denna planerade studiegång görs i samråd med programansvarig som har koll på i vilken ordning olika kurser måste läsas. Du kan aldrig välja att läsa ett helfarts campus-program helt på distans eller via internet.

Ja, det gör det. Du får studiemedel för den tid du planerar att studera så om du fördröjer studietakten innebär det även minskat studiemedel. Kontakta CSN om du är osäkert på hur din studietakt påverkar ditt studiemedel.

Inom Riksidrottsförbundet finns det möjlighet att en gång om året söka RF:s och Svenska spels Elitidrottsstipendier. Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin).

Stipendiet är avsett för ett läsår och delas ut på Svenska Idrottsgalan i januari varje år. Stipendiaterna får också möjlighet att komma på läger på Bosön.

Läs mer om Elitidrottsstipendiet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Malin Johansson, profilbild

Malin Johansson

DK-koordinator

Sidan uppdaterades 2024-05-06