Utbytesstudier vid Högskolan i Gävle

Att studera i Gävle är en fantastisk möjlighet att utforska Sverige, svensk kultur och träffa nya vänner! För att studera som utbytesstudent vid Högskolan i Gävle måste du bli utvald och nominerad av vårt partneruniversitet i ditt hemland. Läs mer om det nedan!

Information till dig som utbytesstudent

Viktig information för dig som utbytesstudent. Du kan läsa om vad som händer före, under och efter utbytet och mycket mer!

Informationsfolder för inresande utbytesstudenter

Våra partneruniversitet

Högskolan i Gävle har utbytesavtal med länder över hela världen! Våra utbytesprogram inkluderar Erasmus+. Kontrollera med ditt universitet om du kan ansöka om utbytesstudier vid Högskolan i Gävle.

Nominering och ansökan online

När du har valts ut av ditt universitet för utbytet kommer ditt universitet att nominera dig till oss på Högskolan i Gävle. När vi har fått din nominering som utbytesstudent från vårt partneruniversitet/ditt hemuniversitet skickar vi dig ett e-postmeddelande med information om onlineansökan och de länkar du behöver för att ansöka.

Planera din termin

Det är viktigt att du förstår hur du ska kartlägga dina kurser och planera din termin innan du skickar in din utbytesansökan.

När du ansöker om kurser bör du notera vilka veckor kursen ges och studietakten, för att undvika schemakrockar. Detta kan göra det komplicerat att välja kurser, eftersom du inte bara måste hitta kurser som är intressanta och där du uppfyller behörighetskraven, utan du måste också se till att du kan kombinera kurserna så att de inte krockar.

På många universitet runt om i världen läser du ett antal kurser parallellt under hela terminen, men på Högskolan i Gävle är det normalt att du läser kurserna sekventiellt - det vill säga efter varandra, inte parallellt. Heltidskurser läses vanligtvis efter varandra (konsekutiv schemaläggning) eller, om kurserna läses på deltid, kan två kurser läsas under samma tidsperiod (parallell schemaläggning).

Behörighetskrav för kurser

Du måste uppfylla behörighetskraven för varje kurs du väljer. Se den individuella kursplanen. Om det krävs ett visst antal poäng inom ett visst ämne måste du hänvisa till de specifika kurserna i ditt betygsdokument. Ju mer specifika behörighetskraven är, desto mer specifikt måste ditt svar vara. Till exempel: om en kurs kräver "objektorienterad programmering" räcker det inte att ha läst vilken programmeringskurs som helst, den måste vara i objektorienterad programmering.

Kurskatalog

 • Vårterminen 2024
 • Höstterminen 2024
 • Vårterminen 2025
 • Universitetet erbjuder en svenskkurs, Svenska som främmande språk, nivå 1, nybörjare, 7,5 ECTS, som inte kräver förkunskaper i svenska. Antalet platser på kursen är begränsat till 30 studenter per termin. För att ansöka till kursen måste studenten ha kursen inkluderad i OLA.

Avtal om lärande online (OLA)

Innan du kommer som utbytesstudent till Högskolan i Gävle ska du och akademin du ska läsa vid på Högskolan fylla i ett "Learning Agreement". I avtalet framgår vilka kurser du ska läsa och få tillgodoräknade vid hemkomst. Högskolan i Gävle använder sig av Online Learning Agreement (OLA). För mer information om "Learning Agreement" så tar du kontakt med internationella kontoret på ditt hemuniversitet. Vi uppmuntrar dig att börja använda OLA- och Erasmus+appen.

Läs mer om Online Learning Agreement Länk till annan webbplats.

Studieperiod

Den period som en kurs erbjuds definieras av faktiska datum. Det finns fyra perioder under ett läsår. Höstterminen omfattar studieperiod 1 och 2 medan vårterminen omfattar studieperiod 3 och 4.

Högskolepoäng och studietimmar

Programmens och kursernas längd och omfattning uttrycks i ett poängsystem motsvarande ECTS-poäng –det vill säga att du läser 30 poäng per termin vid heltidsstudier. Ett helt läsår motsvarar 60 högskolepoäng, vilket innebär att en termin motsvarar 30 högskolepoäng. Vidare motsvarar en termin 20 veckor och en vecka motsvarar 40 timmars studier. Varje veckas heltidsstudier är värd 1,5 högskolepoäng. Universitetet använder

Studiebelastning

 • 100 % studiebelastning motsvarar heltidsstudier, dvs. 7,5 högskolepoäng under 5 veckor
 • 50 % studiebelastning motsvarar halvtidsstudier, dvs. 7,5 högskolepoäng under 10 veckor
 • 25 % studiebelastning motsvarar deltidsstudier, dvs. 7,5 högskolepoäng under 20 veckor

Betygssystem

 • A Excellent, B Very Good, C Good, D Satisfactory, E Sufficient, F Fail, FX Fail (något mer arbete krävs för godkänt)
 • G Godkänd / Endast godkänd kurs, U Underkänd
 • G Godkänd, VG Godkänd med utmärkelse, U Underkänd

Boende för studenter

Du måste själv ansöka om boende hos något av bostadsbolagen. Kom ihåg att göra det i god tid före din ankomst.

Information om hur du ansöker om boende hos Gavlegårdarna skickas ut till alla antagna utbytesstudenter av International Office.

Intyg om ankomst/avresa

Som Erasmus+ student måste du ha ett ankomst-/avreseintyg som undertecknats och stämplats av Internationella kontoret för att du ska få din Erasmus grand. Detta intyg är något du lämnar till oss på Internationella kontoret.

Enligt Erasmus+ kan intyget endast skrivas under när du anländer och inte innan. När terminen börjar kan du mejla ditt intyg till studentsupport@hig.se

Efter att du avslutat dina studier kommer ditt avresebevis att undertecknas, inte tidigare.

Höstterminen 2024

Terminen pågår 2 September 2024 till 19 januari 2025.

 • Sista datum för nominering från partneruniversitet 1 april 2024
 • Sista dag att skicka in ansökan 15 april 2024
 • Meddelande om urvalsresultat 18 maj 2024
 • Introduktionsdagar vid Högskolan i Gävle 30 augusti 2024

Vårterminen 2025

Terminen pågår 20 januari 2025 till 8 juni 2025.

 • Sista datum för nominering från partneruniversitet 1 oktober 2024
 • Sista dag att skicka in ansökan 15 oktober 2024
 • Meddelande om urvalsresultat 10 november 2024
 • Introduktionsdag 20 januari 2025

Försäkringen tecknas av Högskolan i Gävle och den gäller för dig som är utbytsstudent och som studerar eller praktiserar vid Högskolan. Försäkringen ger dig skydd under den tid du inte befinner dig på campus. Denna försäkring tillsammans med personskadeförsäkringen ger 24-timmars täckning endast i Sverige och de är båda kostnadsfria.

Försäkring ger täckning för följande:

 • invaliditets- och dödsfallsersättning
 • läkar- och tandvård
 • hemtransport
 • skydd för personlig egendom
 • ansvar gentemot tredje part
 • rättsliga kostnader

Sjukförsäkring för medborgare i Norden, EU/EES och Schweiz
Om du är medborgare i något av de nordiska länderna, EU/EES-länderna eller Schweiz har du tillgång till nödvändig hälso- och sjukvård om du i förväg registrerar dig på en socialförsäkringskassa i ditt hemland och skaffar ett europeiskt sjukförsäkringskort.

Försäkringsvillkor för icke-EU/EES-medborgare, utbytesstudenter
Studenter som är antagna inom ett utbytesavtal vid Högskolan i Gävle omfattas av en kollektiv sjukförsäkring, Student IN, som finansieras av högskolan. Försäkringsvillkoren finns tillgängliga på Kammarkollegiets hemsida, Kammarkollegiet.se

Sjukförsäkring för medborgare utanför EU/EES: Vistelser på ett år eller mer
Om du har ett uppehållstillstånd som är giltigt i ett år eller mer har du som gäststudent rätt till samma sjukvårdsförmåner som svenskar. Du är dock skyldig att folkbokföra dig på vårt lokala skattekontor i Gävle så snart du anländer. Här kommer du att få ett tillfälligt svenskt personnummer. Detaljerad information finns på Skatteverkets webbplats, Skatteverket.se
Det är dock tillrådligt att ordna en ansvarsförsäkring från hemlandet.

Sjukförsäkring för medborgare utanför EU/EES: Vistelser på mindre än ett år
Om du har ett uppehållstillstånd som är giltigt i mindre än ett år kan du inte registrera dig på det lokala skattekontoret och du har inte automatisk tillgång till sjukvård. Studenter som antas till program som varar i mindre än ett år måste ha en giltig sjukförsäkring från sitt hemland. Det är också tillrådligt att ordna med en ansvarsförsäkring från hemlandet.

Vi erbjuder studiestöd för alla studenter med funktionsnedsättning. Som student med en långvarig funktionsnedsättning kan du ansöka om riktat studiestöd för att kunna studera på lika villkor.

När en student med funktionshinder ansöker om att delta i ett utbytesprogram är det nödvändigt att etablera tidiga kontakter mellan det sändande universitetet och oss, så att vi fullt ut kan förstå vilka tjänster studenten behöver.

Vi önskar att information om studentens särskilda behov/funktionshinder skickas till oss av den sändande institutionen när studenten nomineras. Det är mycket viktigt att du berättar om din funktionsnedsättning för oss, så att vi kan ordna det stöd som behövs.

Här kan du läsa om hur du ansöker om studiemedel

Läs mer om pedagogiskt stöd

Internationella kommittén, IntU Gefle

Fokus för Internationella utskottet, IntU Gefle är internationella studenter vid Högskolan i Gävle.

Denna nybildade kommitté är en del av studentkåren, Gefle Studentkår. Kommitténs huvudsyfte är att skapa möjligheter för internationella studenter att träffa varandra, utforska staden och naturligtvis ta del av det svenska studentlivet.

IntU Gefle anordnar välkomstveckor i början av varje termin då du kommer att delas in i mindre grupper. Välkomstveckorna är fyllda med en bred mångfald av roliga evenemang för dig att njuta av tillsammans med din grupp såväl som med andra internationella studenter. Välkomstveckorna äger rum under de första veckorna av terminen. IntU Gefle kommer att fortsätta att organisera evenemang då och då under terminen. Du kommer att få mer information i ett e-postmeddelande en vecka innan terminen börjar.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta IntU Gefle via Instagram-meddelanden @intugefle

Studera i Sverige & Erasmus Student Network Sverige

Läs mer om att studera i Sverige här: studyinsweden.se/

Gå med i Erasmus studentnätverk i Sverige

Kontakt

Anna Hansson, profilbild

Anna Hansson

International Office

Sidan uppdaterades 2024-05-22