Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

I projektet studeras framgångsfaktorer i förskolans lokaler som stödjer uppdraget och det dagliga arbetet, utifrån verksam­hetens organisation och arbetssätt.

Forskningsstudien, Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler, (FRAFFÖR) har pågått åren 2020 – 2023. Den syftar i sin helhet till att belysa vilka framgångsfaktorer i förskolans lokaler som stödjer förskolans uppdrag och dagliga arbete med barn utifrån verksamhetens organisation och arbetssätt. Fokus i studien har varit att genom fallstudier i tre kommuner följa personal och barn från mer traditionella förskoleavdelningar för större barngrupper till nybyggda förskolelokaler för mindre barngrupper. Detta mot bakgrund av att Adda (före detta SKL Kommentus) sedan tidigare arbetat fram ett nationellt funktionsprogram och ramavtal för kommunala förskolebyggnader. I studien följs också den implementeringsprocess som följer på upphandling av nya förskolor. Studiens data har producerats genom en mix av metoder där barns, förskollärares, rektorers, vårdnadshavares och kommunrepresentanters erfarenheter finns representerade.

Studiens resultat publiceras i en slutrapport i början på 2024. Studiens resultat är till nytta för offentliga och privata aktörer vid planering, implementering, under inflyttningsfasen och i utvärdering av framtida förskolebyggnader. Studien finansieras i sin helhet av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor. Forskarna Annika Elm och Lena O Magnusson har genomför projektet med initialt stöd från Anneli Frelin och Jan Grannäs. Samtliga är forskare och verksamma inom forskargruppen ROLE och projektet har sin placering inom forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer (MLM) i det strategiska forskningsområdet Innovativt Lärande.

Publikationer

Elm, A & Magnusson, L. (2024) Slutrapport av projektet Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner.

Magnusson, L. & Elm, A. (2023). The Entangled Intersection of Children’s and Educators’ Engagement in the Educational Environment of a Preschool. Early Childhood Education Journal. 10.1007/s10643-023-01533-4 Länk till annan webbplats. [Mer information] Länk till annan webbplats.

Magnusson, L. & Elm, A. (2023). The Entangled Intersection of Children’s and Educators’ Engagement in the Educational Environment of a Preschool. Early Childhood Education Journal. 10.1007/s10643-023-01533-4 Länk till annan webbplats.

Engström, A., Elm, A. & Magnusson, L. (2022). Förskolans lärmiljöer : möjligheter och begränsningar Länk till annan webbplats.. Gävle: 28 s. (FOU-rapport 58)

Elm, A & Magnusson, L. (2022) Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler: Delrapport 2021. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner.

Kontaktperson

Annika Elm, profilbild

Annika Elm

Lektor didaktik

Kontakta Annika Elm vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Kontaktperson

Lena O Magnusson, profilbild

Lena O Magnusson

Lektor bildpedagogik

Kontakta Lena O Magnusson vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Fakta om forskningsprojektet

Titel
Framgångsfaktorer för funktionella förskolor (FRAFFÖR)

Projektsamordnare
Fredrik Johansson, SKR

Medverkande forskare
Annika Elm, Anneli Frelin, Jan Grannäs, Lena O Magnusson

Finansiär:
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Projekttid
2020–2021 (delstudie 1) 2022–2023 (delstudie 2)

Sidan uppdaterades 2024-05-17