Morgondagens lärmiljöer

Högskolan i Gävle har forskat kring lärmiljöer i tio år och är idag bland de främsta på området i Europa. Forskningen ger nya insikter om hur skolor, undervisning och lärande fungerar vilket bidrar till bättre skolbyggande och en bättre skolverksamhet.

Hur ser morgondagens lärmiljöer ut och varför? Annelie Frelin, professor i didaktik beskriver och visar nya lärmiljöer och de möjligheter som de ger, med fokus på skolan.

När samhället förändras behöver även förskole- och skolverksamheterna förändras. Inom de närmaste tio åren behöver ett mycket stort antal nya skolor och förskolor byggas, ​vilket är en komplex och stor samhällsutmaning ​med omfattande investeringar

Forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som bidrar till underlag för ​skolor och förskolor som ska anpassas till morgondagens undervisning och lärande. Det kan bli mycket dyrt att bygga fel.

På Högskolan i Gävle finns riksunika förutsättningar för samarbete mellan olika discipliner och en hög kompetens hos forskarna. Forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer utgör därför en naturlig nod för ett samarbete som samhället verkligen behöver.

Forskningsprojekt

Inom forskningsprogrammets projekt intresserar vi oss för hur förskolor och skolor designas, byggs, renoveras, inreds och används så att verksamheterna kan stödjas på bästa sätt. Ett särskilt intresse riktas mot innovativa lärmiljöer och lyckade förändringsprocesser. Med en syn på lärmiljöer som ekosystem analyserar vi hur olika aspekter fungerar tillsammans: människor, platser, organisation och pedagogik. För att se fler aktuella forskningsprojekt besök forskargruppen ROLE

Hur kan innovativa konfigurationer av
belysning och inredning göra lärmiljöer mer användarvänliga och stöttande för innovativ pedagogik?

Mer information om Nya koncept för morgondagens lärmiljöer

I processerna från att skapa till att bebo en skola ingår olika aktörer som samarbetar utifrån olika slags kunskap. Vi är intresserade av dessa processer och vad som går att lära från dem

Läs mer om Framtidens lärmiljöer Länk till annan webbplats.

I projektet studeras framgångsfaktorer i förskolans lokaler som stödjer uppdraget och det dagliga arbetet, utifrån verksamhetens organisation och arbetssätt.

Läs mer om framgångsfaktorer för funktionella förskolor

En testbädd för utvärdering av LED-belysning i lärmiljö.

Hur kan skolor byggas och byggas om bättre? En utvärdering av nybyggda skolor i Stockholms stad ger svar.

Rapport samt bilaga: Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer: Gåturer i fyra skolbyggnader i Stockholms stadPdf, 8 MB. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer information om forskningsprojektet

Ett forskningsprojekt som ska skapa innovativa design- och verksamhetslösningar i skolbyggnader, i syfte att stärka elevernas tillit till samhället.

Mer information om Skapade sociala värden i skolbyggnader

Publikationer

Här finns exempel på olika typer av publikationer som skrivits inom ramen för Morgondagens lärmiljöer.

Internationella samarbeten

Fakta om Morgondagens lärmiljöer

Syfte

Syftet med forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer är att bidra till bättre miljöer för utbildning. Vi undersöker design och användning av lärmiljöer utifrån olika discipliner och intressenters perspektiv, med tonvikt på förändringsprocesser och nya typer av lärmiljöer.

Målgrupp

Programmet vänder sig till såväl offentliga som privata skolhuvudmän och företag med intresse för skol- och förskolebyggnader. Vi är öppna för samarbeten i olika typer av utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt.

Forskare

Jan Grannäs, docent (programledare, didaktik)
Anneli Frelin, professor (bitr. programledare, didaktik)
Annika Elm, lektor (forskare, didaktik)
Lena O Magnusson, lektor (forskare, didaktik
Tobias Fredlund, lektor (forskare, didaktik)
Hans Richter, professor (forskare, arbetshälsovetenskap)
Igor Knez, professor (forskare, psykologi)
Wenche Mörck Riekki, forskarassistent, didaktik
Therese Östlin, forskarassistent, didaktik

Extern samverkan

Inom programmet samverkar vi brett i samhället.

Kontaktpersoner

Anneli Frelin, profilbild

Anneli Frelin

Professor didaktik

Kontakta Anneli Frelin vid frågor rörande forskningsprogrammet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Jan Grannäs, profilbild

Jan Grannäs

Docent i didaktik

Kontakta Jan Grannäs vid frågor rörande forskningsprogrammet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Sidan uppdaterades 2024-04-25