Anmäl lättare tillbud eller lämna förbättrings­förslag

Har du råkat ut för ett lättare tillbud, har förbättringsförslag eller synpunkter som kan utveckla Högskolan i Gävle som arbetsplats kan du rapportera det här.

Lättare tillbud

Ett lättare tillbud är en olycka utan personskada men som skulle kunnat leda till något allvarligt. Exempelvis att du snubblande över en lös kabel på golvet men utan att du gjorde illa dig. En lös kabel kan och skulle kunna leda till en personskada.

Även händelser utifrån organisatoriska och sociala faktorer, som exempelvis bristande respekt mellan studenter eller mellan student och medarbetare, kan ses som tillbud.

Förbättringsförslag

Högskolan strävar aktivet att du som student ska vara med och påverka din utbildning och studiesituation. Vi välkomnar alla förslag som kan förbättra högskolan som arbetsplats för dig som student. Exempelvis skulle ett förbättringsförslag vara om du som student upptäcker en vrå i högskolans lokaler som skulle bli perfekt för en studieplats, men det saknas möbler, eluttag och belysning. Dessa saker kan du inkomma med som förslag att förbättra din arbetsmiljö. Alla idéer och förslag är välkomna!

Om ditt ärende är av sådan karaktär att det lett till en personskada hänvisas du till att göra ett allvarligare tillbud: Aj eller Oj.

Gäller ditt ärende kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering så hänvisas du till "Inte ok!".

Har du en felanmälan som rör fastigheter, lokaler eller annan teknisk utrustning vid Högskolan ber vi dig fylla i en anmälan.

Anmälan om lättare tillbud eller förbättrings­förslag

Halloj! Jag vill...
Halloj! Jag vill...Beskriv VAD som hände och VAR. Gäller det ett förbättringsförslag så beskriver du VAD och HUR det kan förbättras.

Återkoppling
Om du vill bli kontaktad och få återkoppling i ärendet behöver vi dina kontaktuppgifter.
Återkoppling
Kontaktperson

Liv Nilsson, profilbild

Liv Nilsson

Student- och doktorandombud

Mig kan du kontakta om du har synpunkter eller klagomål angående dina studier. Hör av dig om du inte vet vem du ska vända dig till eller om du känner att du inte får gehör på dina synpunkter från ansvarig personal. Du som student mejlar studentombud@hig.se och du som är doktorand mejlar doktorandombud@hig.se

Sidan uppdaterades 2024-05-02