Regelverk

Som student omges du av en rad lagar och förordningar som ligger till grund för vilka rättigheter och skyldigheter du har. Du ansvarar själv för din studieprestation och du måste följa de lagar och regler som finns – därför är det viktigt att du känner till dem.

Lagar och regler som styr utbildningen

Högskolan i Gävle är en statlig myndighet som lyder under regeringen. Utbildningar vid Högskolan i Gävle, liksom vid andra universitet och högskolor i Sverige, regleras nationellt framförallt genom högskolelagen och högskoleförordningen. Det finns också lokala regler vid Högskolan i Gävle som påverkar relationen mellan Högskolan och dig som student. På denna sida finns samlat vad som gäller för exempelvis schema och planering, föräldraskap och studier, examination och betyg etc.

Fusk och disciplinärenden

Det är inte tillåtet att vilseleda vid prov eller när annan studie­prestation ska bedömas, det vill säga det är inte tillåtet att fuska. All form av fusk är absolut förbjudet och leder till disciplin­åtgärder.

Mer om fusk och discplinärenden

Examination och betyg

Här kan du läsa om vilka rättigheter och skyldigheter du som student har gällande examination. Vi har listat svaren på frågor som vi ofta får om betyg och examination.

Mer om examination och betyg

Överklaganden

Vissa beslut som fattas av Högskolan i Gävle kan över­klagas till Över­klagande­nämnden för högskolan. Över­klagande­nämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva över­klaganden av vissa beslut fattade inom högskolan.

Mer om överklaganden

Sidan uppdaterades 2024-06-14