Säkerhet och trygghet

Syftet med informationen på den här sidan är att du som student på Högskolan vet och känner dig trygg i hur du ska agera vid en eventuell olycka eller annan allvarlig händelse.

Larmnummer

 • Vid akut fara för liv, egendom eller miljö ring alltid 112
 • Vid annan allvarlig händelse eller vid akut behov av väktarstöd
  ring Högskolans larmnummer
  070-656 15 00.
  Larmcentralen aktiverar vid behov Högskolans krisledning.

Behov av akut väktarstöd

Vid behov av akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, ring 070-656 15 00 och begär assistans av väktare.

Var beredd att uppge följande:

 • ditt namn
 • plats (Högskolan i Gävle, adress, rumsnummer vid behov)
 • ”Vi behöver väktarstöd omgående på grund av ...”

Högskolans larmnummer är kopplat till en larmcentral hos ett bevakningsföretag. Om larmoperatörerna har hög belastning kan du bli placerad i kö. Operatörerna svarar så snart som möjligt.

Andra viktiga telefonnummer

Olycka eller allvarlig händelse

Instruktioner för att hantera olyckor och allvarliga händelser med anknytning till Högskolan.

Vid akut fara för liv, hälsa och egendom:

 • Ring SOS Alarm (0) 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans eller polis
 • Lägg inte på luren innan du fått instruktioner att göra så
 • Uppge ett telefonnummer där du kan nås
 • Stanna, om möjligt, vid telefonen så att SOS Alarm eller larmcentralen kan ringa tillbaka
 • Ge första hjälpen till dem som behöver.

Hjärtstartare

På Högskolan finns sju självinstruerande hjärtstartare/defibrillatorer.

De finns på följande platser:

 • I hus 22, utanför studentcentrum
 • I hus 41 i foajén
 • I hus 45 till vänster innanför huvudingången
 • I hus 55 i korridoren på entréplan
 • I hus 81 i foajén
 • I hus 91 i foajén innanför huvudentrén
 • I hus 99 i gången mellan entrén och trapphuset/hissen

Samtliga hjärtstartare är placerade på plan 2 (markplan).

Mer instruktioner och kartan där hjärtstartarna är markerade Länk till annan webbplats.

Instruktioner vid brand

Om utrymningslarmet går – utrym alltid lokalerna!

Det är situationen och din förmåga som styr i vilken ordning och omfattning du genomför åtgärderna.

 • Rädda
  Rädda dig själv och hjälp andra som är i uppenbar fara. Är lokalen rökfylld är den säkraste vägen ut genom att krypa längs golvet. Gå inte genom röken!
 • Larma
  Ring 112. Detta för att förstärka det automatiska brandlarmet. Berätta vem du är, vad som hänt, var det brinner och möt upp räddningstjänsten.
 • Varna
  Varna dina kurskamrater och andra. Kanske sitter någon av dem med hörlurar eller i telefon? Risk finns att de inte uppfattar faran. Hjälp dem och varna dem.
 • Släck
  Om du inte utsätter dig för risk kan du börja släcka elden. Utrymningsplanen anger var brandsläckningsredskap finns. På brandsläckaren finns symboler och text som visar vad den kan användas till.
 • Stäng
  Stäng dörrar och fönster där det är möjligt
 • Utrym byggnad
  Ta alltid den närmaste utrymningsvägen ut. Se dig om och följ de gröna skyltarna för vägen ut. Ta alltid trapporna, använd aldrig hiss! Möter du rök, vänd om och ta en annan väg ut. Bege dig till återsamlingsplatsen närmast dig (även om larmet inte går i hela byggnaden).
  Personer med funktionsnedsättning exempelvis rullstolsburna som ej kan använda trappor skall utrymma till närmaste trapphus.
  Trapphusen är skyddade som egna brandceller och dessa genomsöks av räddningstjänsten.

Ha för vana att alltid känna till två alternativa utrymningsvägar från den lokal du befinner dig i. De flesta väljer att utrymma den väg de tog sig in i byggnaden, vilket kan leda till kraftig trängsel vid en utrymningssituation.

När situationen tillåter, larmaHögskolans larmnummer 070-656 15 00

Utrymningslarm

Vid högskolan finns det ett automatiskt utrymningslarm som vid brand eller rökutveckling direkt larmar räddningstjänsten. Larmsignalen hörs endast i de lokaler som är direkt berörda av branden, då byggnaderna är uppdelade i brandceller med dörrar som automatiskt stängs när larmet går. Dessa dörrar får aldrig ställas upp med kil.

Tänk på att larmet kan även användas för utrymning på grund av andra orsaker, t.ex. vid ett bombhot. Ta alla larm på allvar!

När larmet ljuder ska alla som befinner sig i de berörda lokalerna omedelbart utrymma och bege sig till återsamlingsplatsen som finns markerad på utrymningsplanen. Utrymnings­planer finns i anslutning till hiss eller vid trapphusen på alla våningsplan.

Studera utrymningsplanen

Utrymningsplaner finns i samtliga byggnader på alla våningsplan. Vanligtvis sitter de vid trapphusen samt vid hissarna. Utrymningsplanerna innehåller viktig information. De visar:

 • utrymningsvägar och nödutgångar
 • var brandsläckningsutrustning finns
 • var återsamlingsplatsen är

Återsamlingsplatser vid Högskolan

Det finns fem återsamlingsplatser. Dessa är markerade med en grön symbol på kartan.

Karta med återsamlingsplatser

Återsamlingsplatser

Vid inbrott, stöld eller vandalisering

Åtgärder vid inbrott, stöld eller vandalisering.

 • Om du upptäcker att det varit inbrott eller vandalisering larma/informera via Högskolans larmnummer 070-656 15 00
 • Vid stöld eller förlust av personlig egendom ring polisen på 114 14 och gör en anmälan

Hjälp till att förebygga stölder genom att:

 • anmäla förlust av nycklar eller HiG-kort till receptionen eller it-support
 • förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt, aldrig tillsammans med din dator
 • lämna aldrig bärbar dator, mobiltelefon eller annat stöldbegärligt utom synhåll vid studieplatserna
 • vara extra uppmärksam om en okänd person vill visa er något på en karta eller dylikt, då det kan röra sig om en ficktjuv som vill distrahera och på detta sätt stjäla er mobiltelefon eller plånbok

Obehöriga i Högskolans lokaler

Var uppmärksam på personer som vistas obehörigt i våra utrymmen. Detta kan vara förberedelser till ett brott, till exempel stöld, våld eller hot. Om du misstänker att någon vistas obehörigt i Högskolans utrymmen agera på följande sätt:

 • Uppmärksamma om möjligt andra om situationen
 • Larma väktare via larmnumret 070-656 15 00
 • Beskriv situationen i ett mejl till sakerhet@hig.se.

Hjälp till att förebygga risker med obehöriga genom att:

 • aldrig släppa in någon du inte känner till i högskolans lokaler i samband med att du passerar in genom låsta dörrar
 • aldrig låta någon annan använda dina personliga inloggningsuppgifter, HiG-kort eller nycklar.

Råd vid attentat

Risken att Högskolan i Gävle skulle drabbas av ett attentat med dödligt våld (PDV) är mycket liten – men konsekvenserna om det skulle inträffa är mycket allvarliga.

Om det ändå skulle inträffa är rådet att agera utifrån stegen: fly, sök skydd och larma.

Begreppet PDV, pågående dödligt våld, har på senare tid blivit aktualiserat efter de attacker som skett runt om i Sverige och i övriga världen. Gemensamt för dessa attacker är att en eller flera gärningspersoner attackerar en plats, till exempel skola, med syfte att slumpmässigt skada och döda så många som möjligt.

Sannolikheten att ett attentat med dödligt våld skulle inträffa vid Högskolan i Gävle bedöms som mycket låg, men konsekvenserna om det skulle inträffa är mycket allvarliga. Det är därför viktigt att förbereda sig inför en PDV-händelse genom att ta del av nedanstående råd.

Om ett attentat skulle ske

Råden vid ett attentat är att följa de tre stegen: fly, sök skydd, larma.

 • Fly
  Sätt dig själv i säkerhet. Lämna platsen så fort och säkert som möjligt och undvik folksamlingar.
 • Sök skydd
  Om du inte kan lämna området, sök upp en plats som du bedömer vara säker och som ger dig skydd. Var uppmärksam på det du ser och hör och försök behålla lugnet. Sätt mobilen på ljudlöst och stäng av vibrationen. Ring inte till någon som kan befinna sig i riskområdet. Mobilsignalen kan röja en person som gömmer sig.
 • Larma
  När du är i säkerhet, larma polisen via 112. Polisen behöver veta: platsen, vad som har hänt, hur många gärningsmän du har sett, vilka vapen de använt, hur
  de ser ut och var du senast såg dem. Varna dem som befinner sig i fara och hjälp dem som behöver.

Råd vid terrorattentat

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och polisen har tagit fram en film för att öka kunskapen om hur du sätter sig i säkerhet, samt hur du kan hjälpa andra, i en farlig situation som ett terrorattentat.

Webbutbildning om hur du skyddar dig i en farlig situation

MSB har tagit fram en webbutbildning i samarbete med Polismyndigheten, riktad mot allmänheten. Utbildningen är mobilanpassad och beräknas ta 15–30 minuter att göra.

Syftet är att öka allmänhetens kunskap om hur du sätter sig i säkerhet i en farlig situation som ett terrorattentat, samt hur du kan hjälpa andra vid en händelse.

Högskolans säkerhetsfunktion

Säkerhetsansvarig

Ledningskansli

Sidan uppdaterades 2024-05-14