Avslutningsceremoni för program­studenter vid Akademin för teknik och miljö

Kommer du ta examen till sommaren från någon av Högskolans tekniska program? Du vet väl om att Gefle­teknologerna i samarbete med Akademin för teknik och miljö anordnar en avslutnings­ceremoni just för dig?

Avslutningsceremoni 2024

Under ceremonin i Valhall får ni lyssna till bland andra akademichef och representanter från studentkåren och Gefleteknologerna. Slutligen delar utbildningsledarna ut diplom till alla som avslutar sina programstudier sommaren 2024. Om du inte kan närvara vid ceremonin men ändå vill ha ett diplom, kontakta maria.modee@hig.se

Avslutningsceremoni i Valhall 31 maj

Sittning 1: 10.00–11.00 (Mingel med snittar och cider 09.30–10.00)
Dataingenjör, Datavetenskapliga programmet, Byggnadsingenjör, Maskiningenjör, Energisystemingenjör, Master och Magister i Energisystem

Sittning 2: 12.30–13.30 (Mingel med snittar och cider 12.00–12.30)
Lantmätarprogrammet ekonomisk/juridisk inriktning, Lantmätarprogrammet teknisk inriktning, Lantmätare högskoleingenjör, Samhällsplanerarprogrammet, Magister i Geomatik, Master i Geospatial informationsvetenskap, Industridesign

Sittning 3: 14.30–15.30 (Mingel med snittar och cider 14.00–14.30)
Industriell ekonomi - högskoleingenjör, Industriell ekonomi - Industrial management and logistics, Master och Magister i Logistik och innovationsledning, Miljöingenjör, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle, Master i Miljövetenskap, Automationsingenjör, Elektroingenjör, Master och Magister i Elektronik

Bankett på Konserthuset 28 maj

Bankett hålls på Konserthuset tisdag 28 maj, kl. 18.00-01.00. För mer information om banketten kontakta Gefleteknologerna, utbildning@gefleteknologerna.se

Årligen sista veckan på läsåret

Sedan 2015 har akademin tillsammans med Gefleteknologerna arrangerat en avslutningsceremoni i Valhall och en tillhörande middag för studenterna som avslutar sina studier vid ATM. Avslutningsceremonin ligger alltid på torsdagen eller fredagen den veckan som terminen tar slut.

Kontakt

Maria Modée, akademisekreterare, profilbild

Maria Modée, akademisekreterare

Akademin för teknik och miljö

Magnus Lemoine, profilbild

Magnus Lemoine

Verksamhetsutvecklare

Sidan uppdaterades 2024-04-23