Avslutningsceremonier

Tar du examen eller känner någon som gör det? I så fall är du välkommen till någon av de avslutningsceremonier som Högskolan anordnar. Nedan följer tider samt platser för varje avslutningsceremoni.

Avslutningsceremonier våren 2024

Följande datum och tider gäller för de studenter som avslutar sina studier vårterminen 2024.

Ekonomprogrammet och Fastighetsmäklarprogrammet

Tid: 16.30
Datum: 31 maj 2024
Plats: Valhall

Studenter och anhöriga är välkomna att delta live på plats i Valhall. Efter ceremonin erbjuds tilltugg och mingel i foajén utanför Valhall.

Anmälan till avslutningsceremoni för Ekonomprogrammet och Fastighetsmäklarprogrammet

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling och Kandidatprogram i socialt arbete, inriktning internationellt socialt arbete

Tid: 13.00
Datum: 29 maj 2024
Plats: Valhall

Studenter och anhöriga är välkomna att delta live på plats i Valhall. Ceremonin tar ca 45 minuter, sedan erbjuds tilltugg och mingel i foajén utanför Valhall.

Anmälan till avslutningsceremoni för Folkhälsostrateg för hållbar utveckling och Kandidatprogram i socialt arbete, inriktning internationellt socialt arbete Länk till annan webbplats.

Företagsekonomiska magisterprogrammet inriktning affärsutveckling samt inriktning redovisning

Tid: 13.00
Datum: 27 maj 2024
Plats: Sal 33:202

Studenter och anhöriga är välkomna att delta live på plats i Valhall. Efter ceremonin erbjuds tilltugg och mingel i foajén utanför Valhall.

Anmälan till avslutningsceremoni för Företagsekonomiska magisteprogrammet inriktning affärsutveckling samt inriktning redovisning

Grundlärarprogrammet

Tid: 15.00
Datum: 23 maj 2024
Plats: Valhall

Studenter och anhöriga är välkomna att delta live på plats i Valhall. Innan ceremonin erbjuds tilltugg och mingel i foajén utanför Valhall.

Anmälan till avslutningsceremoni för Grundlärarprogrammet

Kandidatprogram i utredningskriminologi

Tid: 13.00
Datum: 4 juni 2024
Plats: Valhall

Studenter och anhöriga är välkomna att delta live på plats i Valhall. Ceremonin tar ca 45 minuter, sedan erbjuds tilltugg och mingel i foajén utanför Valhall.

Anmälan till avslutningsceremoni för kandidatprogram i utredningskriminologi Länk till annan webbplats.

Kommunikationsprogrammet

Tid: 13.15
Datum: 31 maj 2024
Plats: Stora Jadwigasalen 13:111 samt mingel i Fårhallen

Studenter och anhöriga är välkomna att delta live på plats i Valhall. Efter ceremonin erbjuds tilltugg och mingel i Fårhallen.

Anmälan till avslutningsceremoni för Kommunikationsprogrammet

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU 60 och KPU 75)

Tid: 11.00
Datum: 31 maj 2024
Plats: Krusenstjernasalen 23:213

Studenter och anhöriga är välkomna att delta live på plats i Krusenstjernasalen. I samband med ceremonin erbjuds mingel med tilltugg.

Anmälan till avslutningsceremoni för Kompletterande pedagogisk utbildning 60 och 75

Masterprogrammet i religionsvetenskap

Tid: 16.00
Datum: 3 juni 2024
Plats: Zoom (utbildningsledaren skickar ut länk till deltagarna)

Människa-kultur-religionsprogrammet

Tid: 16.30
Datum: 29 maj 2024
Plats: Kontakta utbildningsledaren för mer information.

Personal- och arbetslivsprogrammet och Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil

Tid: 15.00
Datum: 29 maj 2024
Plats: Valhall

Studenter och anhöriga är välkomna att delta live på plats i sal Valhall. Ceremonin tar ca 45 minuter, sedan erbjuds tilltugg och mingel i foajén utanför Valhall.

Anmälan till avslutningsceremoni för Personal- och arbetslivsprogrammet och Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil Länk till annan webbplats.

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt

Tid: 18.00
Datum: 30 maj 2024
Plats: Valhall

Studenter och anhöriga är välkomna att delta live på plats i Valhall. Efter ceremonin erbjuds tilltugg och mingel i foajén utanför Valhall.

Anmälan till avslutningsceremoni för Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt

Sjuksköterskeprogrammet

Tid: 16.30
Datum: 30 maj 2024
Plats: Valhall

Studenter och anhöriga är välkomna att delta live på plats i Valhall. Ceremonin tar ca 45 minuter, sedan erbjuds tilltugg och mingel i foajén utanför Valhall.

Anmälan till avslutningsceremoni för Sjuksköterskeprogrammet Länk till annan webbplats.

Teknologer

Tid: 10.00
Datum: 31 maj 2024
Plats: Valhall

Under ceremonin i Valhall får ni lyssna till bland andra akademichef och representanter från studentkåren och Gefleteknologerna. Slutligen delar utbildningsledarna ut diplom till alla som avslutar sina programstudier. Mingel med dryck och tilltugg serveras i foajén.

Mer information och anmälan till teknologernas avslutningsceremoni och bankett

Ämneslärarprogrammet

Tid: 15.00
Datum: 30 maj 2024
Plats: Valhall

Studenter och anhöriga är välkomna att delta live på plats i Valhall. Efter ceremonin erbjuds tilltugg och mingel i foajén utanför Valhall.

Anmälan till avslutningsceremoni för Ämneslärarprogrammet

Kom ihåg att ansöka om examen!

Kom ihåg att du ansvarar själv för att ansöka om examen efter din utbildning.

Mer information om examen

Sidan uppdaterades 2024-05-20