Komplement till ansvarsförbindelse

Ansvarsförbindelsen som du har godkänt när du hämtade ut ditt användarkonto kompletteras med nedanstående

Konsekvenser vid regelbrott:

  • Brott mot ansvarsförbindelse och associerade regelverk medför omedelbar stängning av kontot. Det åligger kontoinnehavaren att ta kontakt med IT-avdelningen som avgör om kontot kan öppnas eller om ärendet skall överlämnas till Disciplinnämnden vid Högskolan i Gävle.
  • Under Disciplinnämnden handläggningstid är användarkontot avstängt.
  • Vid misstanke om brott mot svensk lag sker polisanmälan.
  • Vid grova och upprepade brott mot reglerna stängs alltid kontot och ärendet överlämnas till Disciplinnämnden.
  • Förändringar i ansvarsförbindelsen och dess associerade regler anslås minst två veckor i förväg innan ändringen träder i kraft.
  • Tillgången till datorresurser är tidsbegränsad och kommer att upphöra när din anställning avslutas, om ej annat avtalats.
  • Konton som har varit inaktiva i mer än sex månader rensas bort.

Sidan uppdaterades 2024-03-13