Vad händer efter anmälan?

Här kan du läsa om behörighet, urval och annat som är relevant efter att du gjort din anmälan till kurser inom program.

Behörighet och villkor

För att kunna antas till en kurs måste du uppfylla de särskilda behörighetskraven. Om du är osäker på vilka särskilda behörighetskrav som gäller för de kurser du tänker söka kan du hitta information om behörighet i kursplanen. Blir du antagen på villkor ska du kunna styrka de särskilda förkunskaperna vid registreringen.

Urval

Som programstudent har du i regel företräde till kurser som finns med på kursöversikten för ditt program om du söker före sista anmälningsdatum. Om du väljer att kombinera programkurser på annat sätt än i den ordning som föreslås i kursöversikten, eller söker andra kurser, gäller inte förtur. Viktigt att tänka på att du bara kan bli antagen till max 45 hp per termin. Är du behörig till fler poäng så kommer du att bli struken på de alternativ du prioriterat lägre.

Studieuppehåll

För att fortsätta som programstudent måste du vara registrerad på minst 7,5 hp per termin. Du ska göra studieuppehåll om du inte tänker läsa några kurser inom ditt program under en viss termin. Om du inte tänker återuppta studierna på programmet ska du göra studieavbrott. Har du frågor om studieuppehåll kan du kontakta studievägledningen.

Om du vill ändra din anmälan

Du kan ändra din anmälan fram till sista anmälningsdag genom att logga in på "Mina sidor" på Antagning.se

Vad händer efter anmälan?

Via Antagning.se och Mina Sidor ser du dina kontrollbesked och antagningsbesked. När det första urvalet är klart får du ett mejl där du ombeds gå in på Mina sidor och läsa ditt antagningsbesked.

Du måste svara på antagningsbeskedet!

Du måste alltid svara på ditt antagningsbesked som du får efter urval 1 för att inte mista din antagning/reservplacering. Det gör du på Antagning.se och Mina sidor.

Gå till Antagning.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kurs- och programadministration

Avdelningen för utbildningsstöd

Mina sidor på antagning.se

På mina sidor ser du ditt kontroll­besked och antagningsbesked. Här kan du också ändra din anmälan och det är här du svarar på ditt antagningsbesked!

Logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-30