Kompletteringar

Du som anmäler dig till en utbildning för första gången eller om du gjorde en anmälan före 2008 kan behöva styrka din grundläggande behörighet. Du måste i så fall skicka in en kopia av ditt slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande.

Efter att du gjort din anmälan tar det några dygn innan systemet att uppdateras. Därefter kan du se om du har några registrerade meriter på Mina sidor på Antagning.se. Även om du har registrerade akademiska meriter så bör du komplettera med ditt gymnasiebetyg. Detta för att vid behov erhålla ett meritvärde eller för att styrka en särskild behörighet.

Har du avslutat gymnasiet efter år 2000 så överförs de flesta slutbetyg automatiskt genom en nationell betygsdatabas. Du bör dock kontrollera att din gymnasieskola hör till de anslutna skolor som finns med i detta system, se Anslutna skolor på UHR Länk till annan webbplats..

Äldre akademiska och utländska meriter

Har du akademiska meriter som är äldre än 1995 och de inte är synbara bland dina meriter på Mina sidor bör du komplettera med dessa. Har du skickat in dessa tidigare kan de även ligga i systemet som en komplettering en tidigare antagningsomgång. Från och med hösten 2009 kommer äldre akademiska och utländska meriter att registreras i systemet men du kommer inte själv att kunna se dem under dina meriter på Dina sidor utan de blir endast tillgängliga för den som handlägger din anmälan. Är du osäker om du skickat in ej synbara meriter tidigare kan du ringa 0771-550 720.

Du kan också få mer information på Antagning.se om vad som gäller vid komplettering, Ladda upp rätt papper Länk till annan webbplats..

Vad händer om mina kompletteringar kommer in för sent?

Handlingar som inkommer efter sista kompletteringsdag, det vill säga efter sista anmälningsdag, men före första urvalet behandlas i mån av tid och i den ordning de inkommit. Kommer din komplettering in efter första urvalet görs din anmälan om till en sen anmälan på det datumet kompletteringen inkommit. Kompletteringar får inte vara utfärdade efter sista kompletteringsdag.

Var skickar jag mina kompletteringar?

Alla handlingar laddas upp på antagning.se eller skickas till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Ditt personnummer ska finnas på alla handlingar.

Kontakt

Antagningsenheten

Avdelningen för utbildningsstöd

Sidan uppdaterades 2024-04-09