Ansvarsförbindelse

Användning av dator-, nät- och system-resurser på Högskolan i Gävle

Regelverk:

 • Syftet med datorer, konton, mejl etc. är att stödja utbildningen. Störande verksamhet (exempelvis spel, missbruk av systemresurser, försök att ändra eller förbigå systemkonfiguration, installation av program, nedladdning av kopieringsskyddat material etc.) är förbjudet. Undervisning har alltid företräde.
 • Kontot är personligt och kontouppgifter såsom lösenord skall hållas hemliga.
 • Du förbinder dig att regelbundet läsa din mejl.
 • Du förbinder dig att hålla dig informerad om förändringar i ansvarsförbindelse och regelverk.
 • Du förbinder dig att följa ansvarsförbindelsen och de regler som kompletterar denna. Om du inte vill följa reglerna skall kontot avslutas.
 • Du har bara rätt till kontot under förväntad studietid om inte annat avtalats.
 • Systemadministratör har rätt att i driftsäkrande ändamål och vid befogad misstanke om brott mot gällande regler och lagar kontrollera innehåll i hemkatalog, mejl etc.
 • Dina personuppgifter kommer att hanteras i interna och administrativa system. Namn och e-postadress kan komma att visas på Internet om inte annat överenskommits
 • Lagringsutrymmet är begränsat och är dimensionerat för de behov som undervisningen medför.
 • Högskolan har begränsade datorresurser. Om dator i datorsal lämnas längre tid än 20 minuter har andra rätt att logga ut dig och själv logga in på datorn.

Information:

 • Tillgången till datorresurser är tidsbegränsad och kommer att upphöra när kursen/programmet avslutas, förväntas vara avslutad, om ej annat har avtalats.
 • Konton som har varit inaktiva i mer än sex månader rensas bort.
 • Högskolan har rätt att avsluta konton som har varit inaktiva i mer än sex månader.
 • Förändringar i ansvarsförbindelsen och dess associerade regler (Nya regler, ändringar i regler och regler som upphör att gälla) anslås minst två veckor i förväg innan ändringen träder i kraft.

Konsekvenser vid regelbrott:

 • Brott mot ansvarsförbindelse och associerade regelverk medför omedelbar stängning av kontot. Det åligger kontoinnehavaren att ta kontakt med IT-avdelningen som avgör om kontot kan öppnas eller om ärendet skall överlämnas till Disciplinnämnden vid Högskolan i Gävle.
 • Vid misstanke om brott mot svensk lag sker polisanmälan. under Disciplinnämnden handläggningstid är användarkontot avstängt.
 • Vid misstanke om brott mot svensk lag sker polisanmälan.
 • Vid grova och upprepade brott mot reglerna stängs alltid användarkontot och ärendet överlämnas till Disciplinnämnden.
 • Tillgången till datorresurser är tidsbegränsad och kommer att upphöra när din anställning avslutas, om ej annat avtalats.

Sidan uppdaterades 2024-03-13