Privacy Policy konto

Privacy policy för tjänsten konto.hig.se

Beskrivning av konto.hig.se

Konto.hig.se är en tjänst riktad till studenter vid Högskolan i Gävle. Tjänsten möjliggör skapande av användarkonto, samt återställande av lösenord för studenters användarkonton.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter överförs från identitetsutfärdaren till tjänsten för att säkerställa att du som användare får tillgång till din information i tjänsten samt för att ge dig ett användaranpassat gränssnitt.

I samband med inloggning i denna tjänst begärs följande personuppgifter från den identitetsutfärdare du använder.


Personuppgifter

Syfte

Teknisk representation

Personligt identifieringsnummer

Användaridentifiering

norEduPersonNIN


Nivå av identifierings säkerhet

eduPersonAssurance

Epostadress

För att kunna kontakta dig

mail

 

Förutom direkta personuppgifter överförs även indirekta personuppgifter såsom vilken organisation användaren tillhör och vilken identitetsutfärdare som har använts vid inloggningen. I kombination med ovanstående personuppgifter kan dessa användas för att unikt identifiera en person.

Övrig behandling av personuppgifter i tjänsten

konto.hig.se loggar användning, dvs. tid och användare och ipnummer i felsökning och säkerhetssyfte.

Överföring av personuppgifter till tredje part

De tidigare nämnda uppgifterna skickas till tredje part då dessa behövs för tjänsten.

Rättslig grund

Högskolan I Gävle använder ett flertal IT system, där användarnamn och lösenord krävs. Detta är en del i myndighetsutövningen.

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

För registerutdrag, rättelse och radering av dina personuppgifter, kontakta personuppgiftsansvarig.

Rättelse av personuppgifter som överförts i samband med inloggning gör du i den identitetsutfärdare som du använder för att logga in. Dessa uppgifter rättas i tjänsten vid första inloggningen efter att personuppgifterna är rättade i identitetsutfärdaren.

Rensning av personuppgifter

Under studietiden vid Högskolan i Gävle raderas inte personuppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Högskolan I Gävle, Sverige. Har du frågor om hur personuppgifter hanteras inom tjänsten tag kontakt med registrator@hig.se.

Dataskyddsombud är registrator@hig.se, Högskolan i Gävle.

GÉANT Data Protection Code of Conduct

Denna tjänst följer det internationella ramverket GÉANT Data Protection Code of Conduct (http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1) för överföring av personuppgifter från identitetsutfärdare till tjänsten. Ramverket är avsett för tjänster i Sverige, EU och EES som används inom forskning och högre utbildning.

Sidan uppdaterades 2024-04-18